Höstvete v 19, 2016

Nu växer höstvetet!

Efter det snabba väderomslaget, som gav sol och värme, har höstvetet utvecklats väl. På samtliga platser befinner sig grödorna i stråskjutning, det vill säga från stadium 30 och uppåt. Detta innebär början av den intensiva tillväxtperioden, när grödan behöver god tillgång till såväl fukt som växtnäring.

Kväveupptaget har under den gångna veckan varierat mellan platserna och var som högst i Örebro med hela 40 kg N. Kväveleveransen i nollrutorna är ännu låg.

För att markens mikroorganismer ska börja omvandla det organiska materialet till växttillgängligt kväve krävs en högre marktemperatur och också markfukt. I vissa områden behövs nu lite regn.

Diagram Bjärred

Försöket i Bjärred mättes i lördags och hade då uppnått utvecklingsstadium 30. Kväveinnehållet hade ökat med ca 35 kg sedan förra mätningen.

Diagram Borrby Höstvete v 19 2016

Borrby är den plats som grödan hittills har tagit upp mest kväve totalt. Grödan innehåller ca 70 kg N, varav ca 35 kg N är upptagit sedan förra veckan. Försöket är frodigt och hade ett ingående skottanatal på hela 1045 skott/m2.

Diagram Ängelholm v 19 höstvete 2016

Tillväxten på Ängelholmsleran är alltid långsam i starten, men nu har tillväxten kommit igång även här. Försöket i Ängelholm har nått stadium 30 och har tagit upp ca 10 kg sedan förra mätningen. Beståndet är mycket glest och hade ett ingående skottantal på endast 115 skott/m2.

Diagram Mörbylånga v 19 höstvete 2016

Höstvetet på Öland har nått stadium 30 och är det försök, i årets kväveprognos, som har flest ingående skott, 1120 skott/m2. Grödan har tagit upp ca 10 kg kväve under den senaste veckan. Enligt försökspatrullen lider grödan av torkan och reducerar nu antalet skott tillföljd av vattenstress.

Diagram Harplinge höstvete v 19 2016

Vetet i Harplinge är i DC 30 och beståndet påminner om det i Ängelholmsförsöket, då det är glest. Ingående skottantal var 222 skott/m2. Kväveupptaget under veckan var ca 15 kg.

Diagram Vreta Kloster höstvete v 19 2016

Vreta Kloster har nått stadium 30 nu. Kväveupptaget ligger i stort sätt oförändrat sedan förra mätningen.

Diagram Lidköping höstvete v 19 2016

Grödan är nu i stadium 31. Kväveupptaget senaste veckan var ca 15 kg. Försöket i Lidköping är tätt och fint och bättre utvecklat jämfört med Grästorp nedan.

Diagram Grästorp höstvete v 19 2016

Höstvetet är nu i stadium 30 men kväveupptaget har ännu inte kommit igång. (I försöket kommer en hel del blåklint.)

Diagram Vintrosa höstvete v 19 2016

Den gångna veckan har inneburit kraftig utveckling i Vintrosa. Ca 40 kg har tagits upp sedan förra mätningen, vilket motsvarar drygt 5,5 kg N/dag.

Diagram Grillby höstvete v 19 2016

Grödan är i begynnande stråskjutning, stadium 30. Kväveupptaget under veckan var ca 15 kg.

Diagram Hallstahammar höstvete v 19 2016

Höstvetet utvecklas bra och har under veckan tagit upp ca 20 kg kväve. Det är i stadium 30.