Höstvete v 19, 2017

Sol och lite varmare väder har lett till att höstvetet framförallt i södra delen av landet nu vuxit till sig rejält. Veckans kvävemätningar visar på säsongens hittills största upptag av N.

Grödornas utveckling är något längre kommen och kväveupptaget är större i år jämfört med samma tid år 2016. Markens bidrag av kväve ser ut att vara något större i år än 2016 och särskilt jämfört med år 2015, vilket syns i ett relativt sett större kväveupptag i de ogödslade rutorna. Det kan påverka kvävebehovet och vi följer detta noga i våra kommande prognoser. 

På samtliga platser utom i Västmanland och Uppland är höstvetet nu i stråskjutningsfasen. Det behövs visserligen regn i vissa områden, men generellt ser grödorna i försöksfälten mycket bra ut.

Diagram Lilla Harrie v 19

Inlagrad mängd kväve under veckan är hela 20 kg och totalt finns nu över 60 kg i grönmassan. Marken själv levererar förhållandevis mycket N och höstvetet i nollrutan innehåller 32 kg kväve. Utvecklingsstadium är fortfarande 31.

Diagram Ängelholm N-Prognos v 19

Tillväxtstarten på den kalla lerjorden i Ängelholm har som vanligt varit trög, men denna veckan har kväveupptaget verkligen ökat. Försöket är fortfarande något ojämnt, men ser allt bättre ut. Det ökade kväveupptaget i ogödslat led visar att marken har börjat leverera kväve. Grödan är fortfarande i begynnande stråskjutning.

Diagram Hammenhög v 19 N-Prognos

Kväveinnehållet i höstvetet har ökat med ca 20 kg, precis som på övriga skånska platser. Även i Hammenhög verkar markens egen mineralisering ha kommit igång och upptaget i nollrutan är ca 30 kg.

Diagram Mörbylånga prognos 2017 v 19

Den goda utvecklingen fortsätter i Mörbylånga. Grönmassan ökar och över 20 kg N har lagrats in i ovanjordiska delar senaste veckan. På platsen levererar marken ganska mycket kväve och hela 35 kg N har tagits upp i nollrutan.

Diagram Harplinge N-Prognos

Beståndet är fortfarande glest i Harplinge, men tillväxten är igång och höstvetet har kommit in i stråskjutningsfasen. Totalt finns nu ca 35 kg N i grödan, en ökning sedan förra veckan med ca 10 kg N.

Diagram för Vikingstad N-Prognos v 19 2017

Tillväxten i Vikingstad fortsätter i lugn takt. DC 31 uppnått och vetets kväveinnehåll har ökat med ca 10 kg.

Diagram för Grästorp v 19 prognos 2017

Nu börjar det växa även i Grästorp. Vetet är i begynnande stråskjutning och börjar lagra in kväve. Ökningen sedan förra mättillfället är ca 15 kg N.

Diagram Lidköping N-prognos v 19 höstvete 2017

Beståndet i Skofteby skiljer sig markant från det andra västgötska i Grästorp. Tidigt sått i höstas och väl övervintrat var ingående skottantal i våras ca 3 ggr så stort. Tillväxt och kväveupptag är också bättre här. En enorm utveckling sedan förra veckan och i högst gödslade led är nu 70 kg N upptagna i grönmassan. Allt ser verkligen bra ut så här långt.

Diagram Vintrosa N-Prognos Örebro

Höstvetet i Örebro ser fortfarande lite taget ut efter frosten och beståndet är ganska glest. Men mätningarna visar att kväveinnehållet i grönmassan återigen ökar. Vi kan till och med se några kilo ökat upptag i nollrutan. Grödan har just uppnått DC 31.

Diagram Västerås N-Prognos 2017 v 19

I Västerås är utvecklingsstadium fortfarande DC 23, bestockningsfas. Men tillväxten har kommit igång och vetet innehåller nu ca 45 kg N. Det syns skillnader mellan gödslat och ogödslat. Även i Västerås levererar marken redan kväve. 32 kg N är upptaget i nollrutan.

Diagram Löt Uppland, N-prognos 2017 v 19 Höstvete

I Löt började vetet grönska förra veckan och utvecklingen har fortsatt. Bestockningsfas, DC 23. Ett par skott har alltså tillkommit sedan tidig vår. Markens kväveleverans har varit hela 13 kg sedan tillväxtstart.