Maltkorn v 20-21, 2016

Ännu inga skillnader i kvävenivåer

De senaste dagarna har vi mätt kväveupptag i de tre tidigast sådda försöken, belägna i Skåne. De var nära begynnande stråskjutning och idag, 25 maj, är de säkert i DC 30-31 dvs. begynnande stråskjutning med tanke på den värme som varit.

Inte på någon plats är upptaget i grödan så stort att det indikerar behov av komplettering ännu. På dessa platser är det nu också torrt så man bör i dagsläget invänta regn för att kunna avgöra skördepotential och kvävebehov bättre. Full skördeeffekt av komplettering får vi ända fram till DC 37. Det gäller naturligtvis om det kommer nederbörd. Skulle det inte göra det minskar också skördepotentialen och därmed gödslingsbehovet.

Diagram Klagstorp maltkorn v 20-21 2016

Försöket är sått 23 mars. Vid mätningen 21 maj hade grödan tagit upp ca 35-40 kg N, ovan mark, i gödslade led utan att det var någon tydlig skillnad mellan 70 eller 130 N i kombisådd. .I det ogödslade ledet var upptaget 18 kg N vilket är ganska medelmåttigt.

Diagram Tågarp maltkorn v 20-21 2016

Försöket är sått 13 april. Vid mätningen 23 maj hade grödan tagit upp ca 30-35 kg N, ovan mark, i gödslade led utan att det var någon tydlig skillnad mellan 70 eller 130 N i kombisådd. I det ogödslade ledet var upptaget 23 kg N vilket är ganska högt på detta tidiga stadium. Bilden visar också en mycket mindre skillnad mellan ogödslat och gödslat än på de andra platserna.

Diagram Kristianstad maltkorn v 20-21 2016

Försöket är sått 12 april. Vid mätningen 20 maj hade grödan tagit upp ca 30 kg N, ovan mark, i gödslade led utan att det var någon tydlig skillnad mellan 70 eller 130 N i kombisådd. I det ogödslade ledet var upptaget 17 kg N vilket är medelmåttigt.