Maltkorn v 23, 2017

Årets första Yara N-Prognos

Äntligen kommer det lite regn på de flesta ställen i Götaland och Svealand. Tillsammans med en god etablering i maltkornet och fin utveckling åtminstone i kombisådda fält ser skördepotentialen riktigt lovande ut. Kväveleveransen från marken är som i höstvetet väldigt varierande även i maltkornet. Detta gör det svårt att bara utgå från standard tabellrekommendationer för gödsling. Hittills där vi har mätdata ser markleveransen ut att ligga ungefär på förra årets nivå och klart över år 2015. När vi nu fått regn kan vi kanske också hoppas på något bättre skördar än år 2016 även om en del korn är lite sent sått.

Maltkornsförsöken v. 23

Nu har även de senare sådda fälten i Skåne och de mellansvenska försöken kommit så långt att de kan mätas.

Diagram Billberga

Mätning 3:e juni visar att platsen i Billberga levererar måttligt mycket kväve, 19 kg N ovan jord i 0-ruta. Stadie är DC 31. Sådd 29:e april. Här bör ca 125 kg N totalt räcka till ca 8 ton skörd.

Diagram Kristianstad

Mätning 5:e juni visar att platsen i Kristanstad levererar mycket kväve, 30 kg N ovan jord i 0-ruta. Stadie är DC 31. Sådd 2:e maj. Sannolikt räcker 90 - 100 kg N till ca 8 ton skörd här.

Diagram Klagstorp

I Klagstorp hade grödan inte kommit så långt vid mätning 5:e juni att det går att uttala sig om gödslingsbehov. Sådd 4:e maj. Mätningen och bilden på 0-rutan visar på sannolikt måttlig kväveleverans men nästa mätning får visa vilket gödslingsbehov som finns.

Diagram Grästorp

Sådd 19 april. Här visar mätningen 28 maj på en som vanligt låg kväveleverans. Regn har hindrat en ytterligare mätning. Gott bestånd gör sannolikt att det kommer att behövas totalt runt 160 kg N för 8 ton på denna plats trots bra förhållanden. Vi återkommer så snart vi har mera data.

Diagram Östergötland

Sådd 4 maj och grödan är ännu inte i DC 30, stråskjutning. Ännu för tidigt att skatta kompletteringsbehov.