Maltkorn v 22, 2017

Fina grödor med mycket god potential men också stor variation i markens kväveleverans från måttlig till hög.

En ytterligare mätning av 0-rutor i tidigt sådda maltkornsfält i Skåne förstärker bilden av väldigt fina grödor med mycket god potential men också stor variation i markens kväveleverans från måttlig till hög. Det gör det inte enklare att fatta rätt beslut om kvävenivå i det enskilda fältet utan man bör ta de medel som står tillbuds för att få stöd i beslutet. Yara N-tester ger en indikation, Yara N-Sensors Absolutkalibrering ger också vägledning, likt att skördenivå och väderprognos är andra delar att väga in. Har man 0-rutor gör det saken något enklare eftersom man får en hygglig bild över markens kväveleverans.

De 0-rutor vi mätt i Skåne ligger måttligt till högt i markleverans. I jämförelse med år 2015 är fälten med lägst värden i år i nivå med de som låg högst år 2015. Det är därför osannolikt att vi i Skåne får de riktigt höga kvävebehov vi hade år 2015 även om skördenivån ser ut att kunna bli i samma storlek om vi bara får lite regn. Temperaturen är i alla fall lagom för närvarande.

Under vecka 23 återkommer vi med data för senare sådda fält i Skåne och övriga landet.

Resultat 1 juni 2017

De tidigt sådda fälten det vill säga de som såddes i mars och början av april är nu i början av stråskjutningen, DC 32. Det är alltså hög tid att köra en eventuell komplettering. Bäst effekt på skörden har vi om vi kör senast i tvånodsstadium, DC 32.

Kväveupptaget i fältens normalgödsling är nu mycket god i jämförelse med tidigare år och utvecklingen ser onekligen mycket bra ut. Skördepotentialen bör därför vara mycket hög. För skördar på ca 8-8,5 ton bedömer vi att kvävebehovet är ca 100 – 140 kg /ha om vi kombisår och kompletterar med Kalksalpeter. Det lägre värdet på fälten med hög markleverans och den högre vid låg leverans, se tabellen.

Som läget är nu är skörd på 8-8,5 ton kanske i lägsta laget och då kan man lägga ca 15-20 kg ytterligare för att säkra skörd och proteinhalt för 1 ton ytterligare skörd.

Klagstorp, 1 juni 2017

 Räng, Vellinge

 Klinta Gård, Höör

 Mätningar av 0-N rutor i maltkornsfält, 1 juni 2017