Vecka 17, 2018

Äntligen är värmen här!

Äntligen har värmen kommit och tillväxten startat på allvar. Vi har nu börjat mäta höstvetets kväveupptag. Vi mäter i de fältförsök med kvävegödsling som ligger ute över hela höstveteodlande området. Bestånden är alla sent utvecklade och vi har bara mätt i, de fem sydligaste, längst utvecklade så här långt. Alla fält är ännu i bestockningsstadie och varierar stort i täthet. Det finns allt från väl bestockade fält med flera stora skott per planta till fält som är obestockade eller bara har ett litet sidoskott per planta.
Vi ser ännu ingen tydlig skillnad mellan gödslade led och ogödslat. Dels är alla fälten gödslade efter 5 april då vi fick det senaste regnet av betydelse och dels har utvecklingen varit långsam på grund av den tidigare kylan.

Efter den blöta hösten och inledningen på vintern förväntar vi oss låg kväveleverans från marken men ännu är det för tidigt att kunna se var vi hamnar. Bestånden har ännu inte utvecklat sig så långt att de kunnat tömma markprofilen på kväve. Hittills speglar mätningen endast hur välutvecklade bestånden är. De fält som hann utvecklas längre i höstas och bestocka sig har också högre upptagen mängd kväve. Mellan ca 20 – 30 kg N uppmätt i ovanjordisk biomassa så här långt vilket är normalt för detta utvecklingsstadie.

Även om endast mycket lite kväve hunnit tas upp så här långt är det rimligt att förvänta sig att stråskjutningen kommer igång i början av maj och därmed grödans stora kväveupptag. Huvudgivan kväve bör därför köras nu om den inte redan är ute så att man hinner få effekt i tid. Totalt bör man naturligtvis inte lägga mer än man är säker på att behovet finns även om det skulle bli en ogynnsam säsong med låg skördepotential. Resten lägger vi, om det behövs, när vi bättre kan bedöma totalbehovet. Detta gäller oavsett om vi odlar för bröd, stärkelse, utsäde, eget foder eller annat.

Diagram Ängelholm Yara N-Prognos v 17 2018 höstvete

Fält Ängelholm

Svagt bestockat, DC 21, ca 26 kg N i grödan ovan mark. Sort Norin sådd 30 september. 

Diagram Lund v 17 2018 Yara N-Prognos höstvete

Fält i Lund

Väl bestockat bestånd , DC 23, ca 30 kg N i grödan ovan mark. Sorten är Ellvis och sått 25 september. 

Diagram Borrby v 17 2018

Fält i Borrby

Hyggligt utvecklat bestånd i DC 22, ca 25 kg N i grödan ovan mark. Sort Brons sådd 26 september. 

Diagram Mörbylånga höstvete v 17 2018

Fält i Mörbylånga

Tunt , svagt utvecklat. Ca 19 kg N ovan mark. Sort Reform sådd 16 oktober. 

Diagram Harplinge höstvete v 17 2018 Yara N-Prognos

Fält i Harplinge

Hyggligt bestånd i DC 22. Ca 31 kg N ovan mark. Sort Praktik sådd 29 september.