N-Prognos v 22


Stort behov av kompletteringsgödsling – om det blir regn

Höstvete

Den senaste veckan har varit torr men höstvetets utveckling går stadigt framåt på vattenhållande jordar. Eftersom det inte varit så varmt har inte heller grödorna behövt så mycket vatten och kunnat utvecklas väl. På riktigt lätta jordar börjar nu tyvärr en del torkskador uppträda i södra och östra Götaland. På vattenhållande lerjordar med bra rotdjup räcker säkert vattnet ett bra tag till om det inte blir för varmt.  

Vi kan nu slå fast att markens leverans av kväve i allmänhet är lägre än normalt. Det innebär att gödslingsbehovet ofta är 10  -20 kg högre än våra standardrekommendationer för en viss skörd. Med aktuell väderprognos, med fortsatt torka i 10-dygnsprognosen, är det ännu svårare än normalt att bedöma skördepotentialen. Som tur är kommer det inte bli så varmt, så utvecklingen går lite långsamt och vattenbehovet är inte lika stort som om det varit varmt.

Eftersom vi vet att en giva så sent som i blomning har god effekt på skörd och proteinhalt har vi, i syd och väst, ca 2 veckor ytterligare på oss att komplettera med kväve. En sådan komplettering görs om väderleksprognosen visar stor sannolikhet för regn på åtminstone 5 mm så att vi får ner kvävet till rötterna. Från Östergötland och norrut, där grödorna inte kommit lika långt, har vi sannolikt ca 3 veckor på oss innan det börjar bli alltför sent.

Just nu gäller det alltså att ha kväve hemma, helst Kalksalpeter, för att kunna komplettera med kväve om det blir omslag i vädret med lite regn. Om torkan består ca 3 veckor till får man spara kvävet till nästa år.

Kolla kväveupptag och variation i fält med Atfarm.
Förbered gärna för gödsling genom att gå in på Atfarm, markera ditt fält och läs av kväveupptaget direkt i kväveupptagskartan. Det ger en bra bild över både variationen i grödans upptag och kvävebehovet på olika delar av fältet.

Använd N-Testern 

N-Tester är ett verktyg för att bedöma behovet av kvävekomplettering i spannmål. Egna erfarenheter och lokala förhållanden måste vägas in. Ha i minnet att N-Testern inte tar hänsyn till hur mycket växttillgängligt kväve som finns i marken. Använd N-Testern nu för att bedöma om det finns ett behov - men gödsla först vid regn

Grödor och stadier. Mät på rätt blad

 • Höstvete (DC 37-59)
  - DC 37-43 mäts på bladet under flaggbladet
  - DC 45 -59 mäts på flaggbladet
 • Vårvete (DC 45-59)
  - DC 45 -59 mäts på flaggbladet
 • Vårkorn (DC 32-37)
  - DC 32-37 mäts på det senaste fullt utvecklade bladet
 • Havre (DC 32-37) + (DC 45-55)
  - DC 32-37 mäts på senaste full utvecklade bladet
  - DC 45-55 mäts på flaggbladet
 • Höstråg DC 32-45
  -DC 32-45 mäts på bladet under flaggbladet

 

Vårsäd

De lite tidigare sådda fälten är nu i begynnande stråskjutning. Det börjar då bli dags att överväga kvävebehovet, framför allt i vårkorn, där tilläggsgödsling fungerar som bäst fram till flaggbladsstadiet. Sannolikt är markkväveleveransen relativt låg även i vårsäd. Kombisådda fält med bra uppkomst ser riktigt bra ut och har god potential. Rådet är detsamma som i höstvete: förbered kompletteringsgödsling om det prognostiseras regn före kornets flaggbladsstadie. I havre har man ännu längre tid på sig, ända in mot vippgång. Dröjer regnet länge så finns dock risk att skördepotentialen gått ner och behovet minskar.

Senaste podden

Lyssna till Yaras podd om gödsel

Yaras podd djupdyker i N-Prognosen och läget i fält varje vecka. 

Lyssna på podden

Område SYD Skåne och Halland

Klicka på diagrammet för större bild

Område SYD - Skåne och Halland

Höstvete

Vi är nu i allmänhet i stadie 41-49, dvs axet sväller och vi kommer att ha begynnande axgång inom några dagar. Gödslad gröda fortsätter ta upp kväve trots torkan och har nu oftast mellan 80-120 kg N ovan jord. Ogödslad nollruta har inte förändrats jämfört med förra vecka.

Bestånden är bra men med låg markleverans blir gödslingsbehovet högt, ca 200 kg N/ha för 8 ton kvarnvete med spannmål som förfrukt och ca 160-180 kg N med raps som förfrukt. För 10 ton går det åt ca 40 kg N/ha ytterligare. Gödsla bara om det är sannolikt att det kommer regn annars avstå. Utan regn går sannolikt skördepotentialen ner också. Använd i första hand Kalksalpeter för att få snabb effekt.

Nollruta Skåne v 22 DC 43
Charlottenlund 1 är ett bra exempel på ett medelfält i Skåne med låg markleverans från nollrutan (21 kg N/ha) och ett fint utvecklat bestånd med hög skördepotential, plantorna var vid veckans mätning i DC 43 (flaggbladets slida börjar vidgas) och upptaget i fältet var 116 kg N/ha.  

 

Område VÄST Västra Götaland

Klicka på diagrammet för större bild.

Mätdata Område väst v 22

Område väst - Västra Götaland

Höstvete

I västra Sverige har det kommit mera regn än i övriga landet vilket resulterat i riktigt bra tillväxt senaste veckan. I Skaraborg har vi bara några dagar kvar till axgång. Grödan har tagit upp ca 100-140 kg N ovan jord och är riktigt frodig och bra. Fälten i Dalsland är lite senare utvecklade och ligger därför lite efter även i kväveupptag. Kvävemängden i nollrutan har däremot inte förändrats senaste veckan.

Bestånden är i allmänhet mycket bra men gödslingsbehoven är höga, ca 200 kg N/ha för 8 ton kvarnvete med spannmål som förfrukt och ca 160-200 kg N med raps som förfrukt. För 10 ton går det åt ca 40 kg N/ha ytterligare. Gödsla bara om det är sannolikt att det kommer regn, avstå annars. Utan regn går sannolikt skördepotentialen ner också. Använd i första hand Kalksalpeter för att få snabb effekt.

Nollruta Bjertorp 7 DC 43

Nollruta från Bjertorp (Bjertorp 7), bestånd som fortsätter att utvecklas fint med en nollruta som levererat en högre mängd kväve än snittet i området. Vid mätningen 43 kg kg N/ha i nollrutan och118 kg N/ha i fältet räknat i ovanjordisk biomassa.

 

 

Område ÖST: Kalmar, Östergötland, Södermanland och Örebro

Klicka på diagrammet för större bild.

Område öst - Kalmar, Östergötland, Södermanland och Örebro 

Höstvete

I det östra området är vetefälten som lägst i DC 41 (flaggbladets slida utväxande) och snart i axgång. Många fält är i behov av kompletteringar, förutsatt att vädret vänder och det kommer regn. Gör behovsbedömningarna framför allt utifrån nollrutorna och en bedömd avkastningsförmåga och regn i prognosen när du bedömer skördepotentialen.

Nybble 1 är en nollruta med medelhög markleverans för området. Ovanjordiskt N-upptag i nollrutan 26 kg N/ha och i omgivande fält 107 kg N/ha. Plantorna var i DC 43 (flaggbladets slida börjar vidgas) vid mätningen.

Område MITT - Västmanland och Uppsala

Klicka på diagrammet för större bild.

Område mitt - Västmanland och Uppsala

Höstvete

Höstvetefälten i område mitt har utvecklats snabbt den senaste veckan. De senast utvecklade fälten var vid veckans mätning i DC 39 (flaggbladets slida just synlig). Många bestånd ser fina ut men de fält där en del av kvävet, p.g.a. brist på regn, inte kommit ner i marken är nu efter i kväveupptag.

För området mitt gäller precis som alla andra områden att det gäller att tajma regn vid kompletteringsgödsling. Det faktum att de är lite senare utvecklade gör att det finns mer tid för sena givor.

Fältet på Viby 1 har i veckans mätning tagit upp 23 kg N/ha i nollrutan och 78 kg N/ha i det omgivande fältet. Plantorna var vid veckans mätning i DC 45 - 55 (flaggbladets slida betydligt vidgat – ½ axet framme).