Vecka 17


N-Tester BT

N-Tester BT

Mät själv på ditt fält och jämför!

Läs mer om N-Tester BT

Område SYD Skåne Halland

Område ÖST Kalmar, Östergötland, Södermanland, Örebro

Område VÄST Västra Götaland

Område MITT, Västmanland, Uppsala

Mätningar i försök med kvävegödsling till olika höstvetesorter