V 15 2020 höstvete

De första kväveprognosmätningarna i höstvete 2020 visar på betydligt lägre kväveupptag i grödan jämfört med samma tid förra året. Sannolikt ca 20-40 kg N/ha mindre i grödan och inte samma bestockning som 2019. Tidiga sorter är redan i tidig stråskjutning.

Nu startar vi årets N-prognos där vi följer grödans utveckling och kväveupptag i 10 höstveteförsök. Årets höstsäd ser jämn och bra ut på de allra flesta fälten, med undantag för en del vattenskador i de västra odlingslandskapen.

Jämfört med förra året är det nu ungefär samma utvecklingsstadium som vid motsvarande datum i fjol. Det är fortfarande ett tidigt år, men efter den kyliga andra halvan av mars är det inte så exceptionellt tidigt som det såg ut efter den obefintliga vintern.  Tidiga sorter som Norin, Linus och Praktik är redan i tidig stråskjutning DC 30, även i norra Götaland.

Normalt vill vi att huvudgivan av kväve är spridd innan stråskjutning. Med tanke på höstvetets utvecklingsstadium och att det verkar bli torrt den närmaste tiden bör basbehovet vara ute innan nästa regn. Det innebär att man bör ha kört ut ca 140-180 kg N/ha inklusive den tidiga givan. Den lägre nivån i riktigt frodiga bestånd och på fält med förväntat hög kväveleverans. Detta intervall lämnar utrymme för komplettering om året blir lika bra som det ser ut nu. Årets skördepotential vet vi naturligtvis inte mycket om ännu men normalbehovet för 10 ton kvarnvete med 12% protein är ca 240 kg N/ha.

Betydligt mindre kväve i grödan i år än i fjol.

När vi jämför kväveupptaget i årets fält med upptaget i förra årets fält är det väldigt tydligt att grödorna innehåller mycket mindre kväve nu i starten. Bestockningen är inte så stor som i fjol och grödorna innehåller mellan ca 10 – 30 kg N/ha ovan jord. Förra året startade vi på ca 20 kg i de tunnare bestånden och upp till ca 50 kg i de frodigare. Räknar man med det kväve som finns i rötterna innebär det att årets grödor nu innehåller 20 – 40 kg mindre kväve än vid motsvarande utvecklingsstadium förra året.  Jämför bilderna mellan 2020 och 2019 nedan.

Hur mycket marken kommer att skjuta till ytterligare vet vi inte ännu, men efter det blöta vinterhalvåret är det sannolikt inte mycket.

Läget i årets kväveförsök i höstvete 5-6 april 2020

Första kvävegivan lades för ca 2 veckor sedan dvs när det gick att komma ut. Därefter har det varit kallt och torrt och vi ser ingen tydlig kväve-effekt på någon av platserna.

På platserna Lidköping, Grästorp, Vreta Kloster och Vintrosa saknas data om kväveupptag.

N-Tester BT

N-Tester BT

Mät själv på ditt fält och jämför!

Läs mer om N-Tester BT

Asmundstorp diagram

Asmundstorp.jpg

Asmundtorp, Skåne, Sort Reform, DC22. 520 skott/m2. Kväveupptag 17 kg/ha

diagram i Ängelholm

Angelholm.jpg

Ängelholm, Skåne, Sort Ellvis, DC 22. 568 skott/m2. Kväveupptag 22 kg/ha

Diagram Hammenhög

Hammenhög.jpg

Hammenhög, Skåne. Sort, Informer. DC 23. 900 skott/m2. Kväveupptag 30 kg/ha

Färjestaden diagram

Farjestaden.jpg

Färjestaden, Öland. Sort Julius. DC 21 . 599 skott/m2. Kväveupptag 16 kg/ha

Västerås v 15 2020

Vasteras.jpg

Västerås, Västmanland. Sort Julius. DC 22. Kväveupptag 10 kg/ha

Uppland diagram

Uppland.jpg

Vänge, Uppland. Sort Norin. DC 22. 474 skott/m2. Kväveupptag  17 kg/ha

Grastorp.jpg

Grästorp, Västergötland. Sort reform. DC 21 . 546 skott/m2

Lidköping.jpg

Lidköping , Västergötland. Sort Norin. DC 30. 564 skott/m2

Vintrosa-(2).jpg

Vintrosa, Närke. Sort Reform. DC  22. 600 skott/m2

Vreta-Kloster.jpg

Vreta Kloster, Östergötland. Sort Mariboss. DC 411 skott/m2.

2019

Försöksfält i Ängelholm

Försök 2019, Ängelholm Foto 2019-04-07. DC 30. Kväveupptag ca 52 kg/ha ovan mark med 0 kg N. Sorten är Praktik.

Försöksfält i Billeberga

Försök 2019, Billeberga. Foto 2019-04-05. DC 30. Kväveupptag ca 40 kg/ha ovan mark med 0 kg N. Sorten är Linus.

Försöksfält i Smedstorp

Försök 2019, Smedstorp. Foto 2019-04-06. DC 23. Kväveupptag ca 31 kg/ha ovan mark med 0 kg N. Sorten är Torp.

Försöksfält i Lidköping

Försök 2019, Lidköping. Foto 2019-04-03. DC 30. Kväveupptag ca 35 kg/ha ovan mark med 0 kg N. Sorten är Norin.