Vecka 16 Långsam utveckling i höstvetet

Det kalla och torra vädret under den gångna veckan har medfört att höstvetet runt om i landet utvecklats relativt långsamt. Endast på ett fåtal platser kan vi se effekter av tillfört mineralgödselkväve. På vissa platser och i tidiga sorter har grödan nu kommit in i stadium 30, begynnande stråskjutning. Men på de flesta av lokalerna är vetet fortfarande i bestockningsfasen.

Utvecklingen i höstvetefälten är relativt långsam på grund av det torra och kyliga väder som råder. På ett par av våra försöksplatser har dock tillväxt och kväveupptag kommit igång. I Hammenhög (Skåne) och i Skofteby (Västergötland) kan vi nu se skillnader mellan ogödslat led och gödslade led. I Hammenhög har kväveinnehållet ökat med ca 10 kg sedan förra veckan.

Utvecklingsstadierna i försöken är DC 22 på samtliga platser utom just Hammenhög och Skofteby, där grödan är i DC 30, begynnande stråskjutning.

Kväve måste finnas tillgängligt under stråskjutningen

Ännu finns förutsättningarna för en god skörd, men det behövs nederbörd för att kväveupptaget ska kunna komma igång ordentligt. Huvudgivan måste vara utlagd när regnet kommer, så att N tillgången under stråskjutningen säkras.

Läget i årets kväveförsök i höstvete 12 – 14 april 2020

Mätningar är nu gjorda på samtliga platser utom i Östergötland, där vi tyvärr haft tekniska problem.

N-Tester BT

N-Tester BT

Mät själv på ditt fält och jämför!

Läs mer om N-Tester BT

Asmundtorp diagram

Asmundtorp.jpg

Asmundtorp, Skåne, Sort Reform, DC22. 520 skott/m2. Kväveupptag 22 kg/ha

diagram i Ängelholm

Angelholm.jpg

Ängelholm, Skåne, Sort Ellvis, DC 22. 568 skott/m2. Kväveupptag 26 kg/ha

Diagram Hammenhög

hammenhog.jpg

Hammenhög, Skåne. Sort, Informer. DC 30. 900 skott/m2. Kväveupptag 40 kg/ha i gödslade led

Färjestaden diagram

farjestaden.jpg

Färjestaden, Öland. Sort Julius. DC 22. 599 skott/m2. Kväveupptag 16 kg/ha 

Västerås v 16 2020

Vasteras.jpg

Västerås, Västmanland. Sort Julius. DC 22. 290 skott/m2. Kväveupptag 10 kg/ha 

Uppland diagram

Vange_uppland.jpg

Vänge, Uppland. Sort Norin. DC 22. 474 skott/m2. Kväveupptag 17 kg/ha

Grästorp Yara N-Prognos v 16 2020

grastorp.jpg

Grästorp, Västergötland. Sort reform. DC 22. 546 skott/m2. Kväveupptag 17 kg/ha i gödslade led

Försöksfält i Lidköping

Lidköping.jpg

Skofteby Lidköping, Västergötland. Sort Norin. DC 30. 564 skott/m2. Kväveupptag 24 kg/ha i gödslade led kg/ha

Vintrosa

Vintrosa.jpg

Vintrosa, Närke. Sort Reform. DC 22. 600 skott/m2. Kväveupptag 7 kg/ha