Vecka 17 Skillnader i tillväxt och kväveupptag mellan olika platser

På flera av våra försöksplatser ser vi nu skillnader mellan gödslat och ogödslat. På de mer gynnsamma lokalerna i Skåne och Västergötland är höstvetet i stråskjutningsfasen. Kväveupptaget är igång på dessa platser, men går trögt på grund av torra förhållanden. Däremot har kväveinnehåll i grönmassan inte ökat i Färjestaden, Örebro, Västerås och Vänge. På dessa platser har det dessutom varit relativt kyligt, så höstvetet är kvar i bestockningsstadium, DC 22.

Nederbörd önskas

Det är ingen tvekan om att det behövs regn. Väderprognoserna känns osäkra och varierar dessutom mellan olika källor. Ännu är det ingen kris, men vi måste hoppas på regn under de närmsta 14 dagarna. Om vattentillgången fortsätter vara begränsande under längre tid och höstvetet inte kan ta upp vatten och näring, riskeras skottreduktion, vilket i slutänden leder till färre ax och i värsta fall en lägre skörd.

Vad har hänt med kvävet som redan är lagt?

En vanlig fråga är om det finns risk för kväveförluster när gödselkornen ligger kvar på markytan.

Generellt kan sägas att om man gödslat med produkt baserad på ammoniumnitrat, såsom Axan eller en NPK/YaraMIla, är risken för förluster ytterst liten. Kväveförluster genom ammoniakavgång sker när ureabaserade gödselmedel eller flytgödsel ligger ytligt.

Nitratkväve verkar snabbare

Vi vet alla att nitratkväve ger snabbare effekt än ammonium. Detta beror inte främst på vad grödan föredrar att ta upp, utan på att nitratkvävet rör sig snabbare i markvätskan och kommer rötterna till godo. Ammonium måste omvandlas till nitrat för att ta sig ner i profilen. Hur lång tid denna omvandling tar, beror på markfukt och temperatur. (Se diagrammen 1 och 2)

Vid sena gödslingar (kompletteringsgödsling) är Kalksalpeter av ovanstående anledning det mest effektiva gödselmedlet, men Axan, som innehåller både nitrat och ammonium, fungerar utmärkt till huvudgivan.

bild1.PNG

bild2.PNG

N-Tester BT

N-Tester BT

Mät själv på ditt fält och jämför!

Läs mer om N-Tester BT

Asmundtorp diagram

Asmundtorp.jpg

Asmundtorp, Skåne 
Höstvetet växer, men ännu ganska långsamt. I de gödslade leden har grödan börjat ta upp kväve. Knappt 10 kg ökning av N i grönmassan sedan mätningarna började. Ingen kväveleverans från marken under mättiden. Utvecklingsstadium DC 30, begynnande stråskjutning.

diagram i Ängelholm

Angelholm.jpg

Ängelholm, Skåne
Ängelholm är den skånska plats, som på grund av kallare jordar utvecklas långsammast och där grödan tagit upp minst N. Höstvetet är fortfarande i bestockningsfasen. DC 22.

Diagram Hammenhög

Hammenhog.jpg

Hammenhög, Skåne
På denna plats ser vetet fint ut så här långt och tillväxten har varit relativt god. Kväveinnehållet i gödslade led är ca 45 kg, vilket är högst av alla platser. Även i ogödslat led har tillgängligt kväve funnits, knappt 10 kg N har tagits upp under 2 veckor i noll-ledet. Utvecklingsstadium är begynnande stråskjutning, DC 30.

Försöksfält i Lidköping

1lidköping.jpg

Skofteby, Lidköping, Västergötland
Vetet utvecklas i tidiga sorten Norin och stadium 31 är uppnått. Mellan gödslat och ogödslat skiljer ca 10 kg N. Ca 10 kg N är också vad som tagits upp i gödslade led under den senaste veckan.

Grästorp Yara N-Prognos v 17 2020

1grastorp.jpg

Grästorp, Västergötland
Här ser vi tydliga skillnader mellan 0 kg N och gödslat. Men upptagen mängd kväve under veckan är liten. Stråskjutning, DC 30.

Vreta Kloster v 17

1Vreta.jpg

Vreta kloster, Östergötland
Här mättes för första gången denna vecka. Vetet är i bestockningsstadium, DC 22 och kväveupptaget ca 25 kg.

Färjestaden diagram

farjestaden.jpg

Färjestaden, Öland
Grödan står och stampar här. Ingen ökning i kväveupptag. Utvecklingen har gått från stadium 21 till 22 under två veckor, dvs ett sidoskott har utvecklats. Ca 20 kg N finns i ovanjordisk grönmassa.

Vintrosa

1vintrosa.jpg

Vintrosa, Örebro
Inget har hänt under senast veckan. Grödan är fortfarande i DC 22. Vintrosa är den plats som visar lägst kväveinnehåll, endast ca 10 kg N finns i grönmassan.

Västerås v 17 2020

Vasteras.jpg

Västerås, Västmanland
Inget hänt under senaste veckan. Samma N-status och samma utvecklingsstadium, DC 22.

Uppland diagram

Vange-Uppland.jpg

Vänge, Uppland
Inte heller i Uppland har något hänt under de tre veckor vi mätt kväveinnehåll. Något högre kväveinnehåll dock in i Vintrosa och Västerås.