Vecka 17


Mätning av höstvetets kväveupptag i Nollruta och fält

Vi har nu tillsammans med Greppa Näringen dragit igång mätningar i fält av kväveupptag i Nollrutor och gödslad gröda i höstvetefält. Ännu så länge har vi bara data för Skåne och Halland där utvecklingen i allmänhet är i tidig stråskjutning, DC 30.

Vi mäter kväveupptaget med handburen Yara N-Sensor som visar hur mycket kväve det finns i grödan ovan jord. Eftersom rotsystemet samtidigt växer mycket under höst och vår räknar vi med att det finns ungefär lika mycket kväve i grödan under mark som ovan jord.

Medeltalet för kväveupptag i ovanjordisk biomassa var denna vecka (mätt 22-25 april) 23 kg i Nollrutor och 39 kg i fältets gödsling. Variationen är som vanligt stor mellan fält, 12-36 kg i Nollrutor och 27-52 kg i fält. Variationen beror sannolikt mycket på fältens tillväxt i höstas. En gröda som hinner utvecklas väl på hösten innehåller mer kväve inför våren.

Så här långt är kväveupptaget mycket lika förra året, både i Nollrutor och i gödslat, utvecklingsstadiet är också mycket lika vid motsvarande datum. Det tyder på fina, väl utvecklade grödor i allmänhet i sydligaste Sverige. Däremot är det ännu för tidigt att ha en generell åsikt om kväveleveransen från marken. Råd kring kompletteringsgödslingar är aktuella om ca 3-5 veckor.

N-Tester BT

N-Tester BT

Mät själv på ditt fält och jämför!

Läs mer om N-Tester BT

Område syd Skåne Halland

Klicka på diagrammet för större bild

Diagram syd.JPG

Allmän kvävegödslingssituation
Höstvete

Eftersom stråskjutningen nu börjat längst i syd eller är nära förestående i Mellansverige ska huvudgivan nu vara ute i hela landet. I de flesta fall har det inte kommit någon nederbörd av betydelse sedan 8 april och markytan är mycket torr. Det behövs därför lite regn för att vi ska få effekt av kväve gödslat senare än senaste regnet. Väderleksprognosen är fortsatt utan betydande nederbörd men då temperaturen samtidigt är ganska låg är det inget stort problem. Skulle vi få omslag till varmare väder behövs lite regn för kväveeffekt eftersom utvecklingen då går snabbt. Grödan upplever inte heller torka då det ju ännu finns gott om vatten djupare ner i marken.

Höstråg

Rågen är nu i 1-2-nods-stadium. Från försöken förra året lärde vi oss att det på samma sätt som i höstvete går bra att komplettera med kväve strax före axgång om behov finns.

I kontrakt som inte tillåter tillväxtreglering är det extra viktigt att skjuta en del kväve till den sena tidpunkten och det är ännu för tidigt att lägga sista givan. Kväve lagt i DC 31-32 minskar reduktionen av sidoskott och påverkar därför fortfarande stråstyrkan negativt.

Höstraps

Höstrapsen börja blomma i sydligaste delen av landet men är fortfarande i tidig knopp längre norrut.

Det går fortfarande att kompletteringsgödsla med kväve i sent knoppstadium och tidig blomning om man bedömer att grödan fått för lite kväve för den skördepotential som finns.