N-Prognos v 18

Den senaste veckans svala väder gör att höstspannmålen växer i måttlig takt, vilket är helt normalt och dessutom bättre än en alltför snabb tillväxt. Först och snabbast är inte bäst när det gäller höstvete.  

Höga kväveupptag i söder och snart i stora delar av landet

Längst i söder är vi inne i stråskjutningen och kväveupptaget har tagit kliv framåt den senaste veckan. Fälten i Västra Götaland och Östergötland kan vi räkna med är någon vecka senare och Mälardalen ytterligare någon vecka där efter.

April månad var mycket torr med stora områden som endast fått 25% eller mindre av normalnederbörden för månaden. Ändå har många platser fått regn i tillräcklig mängd och i rätt tidpunkt för att transportera ner mineralkvävet i marken. Detta förutsätter givetvis att man hunnit sprida huvudgivan innan regnen kom.

Det är visserligen torrt på många håll men på lerjordar som har lite mer vattenhållande förmåga och större rotdjup behövs nu i början av säsongen inte så mycket nederbörd. På dessa jordar är förutsättningarna mycket goda för närvarande. På lättare jordar kan bristen på regn, om den fortsätter, bli ett större problem. Detta får vi i så fall återkomma till i kommande N-prognosbrev. Hur som helst ser en stor del av höstsädsbestånden i landet mycket fina ut för närvarande och skördepotentialen ser god ut.

 

Senaste podden

Lyssna till Yaras podd om gödsel

Yaras podd djupdyker i N-Prognosen och läget i fält varje vecka. 

Lyssna på podden

Vi ses i fält 11 maj

Inbjudan till fältdag 11 maj

Boka den 11 maj för kurs med fokus på N-Tester och fältvisning på Borgeby!

Mer information och anmälan

Område SYD Skåne och Halland

Klicka på diagrammet för större bild

Mätdata v 18 område syd

Område syd - Skåne och Halland

Höstvete

De flesta bestånd i område syd är i stadium 30 eller 31, dvs i början av stråskjutningen. Kväveupptagen har varit höga den gångna veckan och många fält har nu tagit upp mellan 40 – 50 kg N/ha i ovanjordisk biomassa. Detta motsvarar 80 – 100 kg N/ha i totalt upptag när rötterna räknas med. I denna siffra ingår marklevererat kväve. Mätvärden i nollrutorna är relativt låga och det är troligt att det kommer fortsätta så. Det innebär att gödslingsbehovet sannolikt kommer vara lite högre än ett normalår och att vi inte ska vara för sena med kompletteringsgödslingarna.  

Charlottenlund 1 är ett av fälten i Skåne med lite större kväveupptag i fältet kombinerat med en nollruta som levererar låga mängder kväve.

Charlottenlund 1 är ett av fälten i Skåne med lite större kväveupptag i fältet kombinerat med en nollruta som levererar låga mängder kväve. Nollrutan har hitintills i ovanjordisk biomassa gett 16 kg N/ha och fältet runt omkring har tagit upp 77 kg N/ha.

Område VÄST Västra Götaland

Klicka på diagrammet för större bild.

Mätdata v 18 område väst

 

Område väst - Västra Götaland

Höstvete

Höstvetefälten i västra Sverige är precis som förra veckan i bestockning eller i begynnande stråskjutning. En del mineralkväve har börjat tas upp, men än så länge inte i några stora mängder. Vi vet att kväve finns på plats i rotzonen så det enda som saknas nu för att fälten ska ta fart är lite tid och högre temperaturer. När det gäller gödsling så är det just nu bara att vänta och se hur det utvecklar sig, förutsatt att alla fält fått sin huvudgiva.

Nollruta från Bjertorp (Bjertorp 7), fint bestånd och en nollruta som är svår att se med blotta ögat.
Nollruta från Bjertorp (Bjertorp 7), fint bestånd och en nollruta som är svår att se med blotta ögat. Uppmätta värden är 30 kg N/ha i nollrutan och 37 kg N/ha i fältet räknat i ovanjordisk biomassa.

Område ÖST: Kalmar, Östergötland, Södermanland och Örebro

Klicka på diagrammet för större bild.

Område öst - Kalmar, Östergötland, Södermanland och Örebro 

Höstvete

I det östra området är vetefälten som lägst i DC 41 (flaggbladets slida utväxande) och snart i axgång. Många fält är i behov av kompletteringar, förutsatt att vädret vänder och det kommer regn. Gör behovsbedömningarna framför allt utifrån nollrutorna och en bedömd avkastningsförmåga och regn i prognosen när du bedömer skördepotentialen.

Nybble 1 är en nollruta med medelhög markleverans för området. Ovanjordiskt N-upptag i nollrutan 26 kg N/ha och i omgivande fält 107 kg N/ha. Plantorna var i DC 43 (flaggbladets slida börjar vidgas) vid mätningen.

Område MITT - Västmanland och Uppsala

Klicka på diagrammet för större bild.

Område mitt - Västmanland och Uppsala

Höstvete

Höstvetefälten i område mitt har utvecklats snabbt den senaste veckan. De senast utvecklade fälten var vid veckans mätning i DC 39 (flaggbladets slida just synlig). Många bestånd ser fina ut men de fält där en del av kvävet, p.g.a. brist på regn, inte kommit ner i marken är nu efter i kväveupptag.

För området mitt gäller precis som alla andra områden att det gäller att tajma regn vid kompletteringsgödsling. Det faktum att de är lite senare utvecklade gör att det finns mer tid för sena givor.

Fältet på Viby 1 har i veckans mätning tagit upp 23 kg N/ha i nollrutan och 78 kg N/ha i det omgivande fältet. Plantorna var vid veckans mätning i DC 45 - 55 (flaggbladets slida betydligt vidgat – ½ axet framme).