Vecka 19 Lugn tillväxttakt

Säsongen 2020 startade tidigt efter den milda vintern, men kväveupptaget har sedan vi körde igång årets kväveprognos varit relativt begränsat och tillväxttakten långsam. Detta kan härledas till låga marktemperaturer och i vissa fall till torra förhållanden. Utvecklingen går dock framåt och på alla våra försöksplatser är höstvetet nu i stråskjutningsfasen. Upptagen mängd kväve är generellt sett relativt låg i förhållande till utvecklingsstadium. Det bör finnas gott om kväve kvar i marken för grödan att ta upp när tillväxtbetingelserna förhoppningsvis snart tillåter

Följ utvecklingen och avvakta med kompletteringsgödsling

Inom 1 till 2 veckor bör höstvetet på de mest gynnsamma odlingslokalerna vara i stadium 37 och vi kan börja fundera på kompletteringsbehovet. Eftersom det fortfarande finns en hel del N outnyttjat i markprofilen är rådet att avvakta och följa utvecklingen. Med värme och markfukt kan dock mycket kväve tas upp på kort tid. Skördepotentialen kan fortfarande anses som god på många platser.

Ökad tillväxt och kväveupptag bara i Västergötland

I förra veckans brev diskuterade vi skillnader i tillväxt mellan olika platser. Denna vecka kan vi konstatera att utvecklingen gått framåt och att grödan på samtliga platser nu är i stråskjutningsfasen. Däremot har kväveupptaget varit obefintligt den gångna veckan utom i Västergötland, där viss ökning av N i grönmassan kunnat uppmätas.

Fortsatt låg markleverans

Jämfört med 2019 är upptagen mängd N i ogödslade led betydligt lägre. I år har vi varken restkväve kvar i marken från förra säsongen eller någon mineralisering av större betydelse så här långt.

För dig som vill lyssna till Ingemar och Magnus när dom talar om veckans N-Prognos:

N-Tester BT

N-Tester BT

Mät själv på ditt fält och jämför!

Läs mer om N-Tester BT

Asmundtorp diagram

Asmundtorp.jpg

Asmundtorp, Skåne
Utvecklingen har gått från stadium 30 (begynnande stråskjutning) till stadium 31 (en nod finns på mer än 1 cm avstånd från stråbasen). Men kväveinnehållet i grönmassan har inte ökat.

diagram i Ängelholm

Ängelholm.jpg

Ängelholm, Skåne
Inte heller i Ängelholm har kväveinnehållet ökat. Däremot har grödan gått från stadium 30 till 31.

Diagram Hammenhög

Hammenhög.jpg

Hammenhög, Skåne
I Hammenhög har vi kunnat registrera ökande kvävemängder i tidigare mätningar. Under den gångna veckan har dock ingen ökning skett. Däremot har utvecklingen gått framåt och stadium är nu 32 (två noder finns med internoder på >1 cm respektive >2 cm).

Försöksfält i Lidköping

Lidköping.jpg

Skofteby, Lidköping, Västergötland
Vetet här ser fortsatt mycket bra ut, utvecklingen går framåt och stadium 32 är uppnått. Kväveinnehållet i grönmassan har ökat med ca 10 kg sedan förra mättillfället.

Grästorp Yara N-Prognos

Grästorp.jpg

Grästorp, Västergötland
Totala N-inlagringen i Grästorp är bara hälften så stor som på den andra platsen i Västergötland (Skofteby). Men höstvetet växer och vi har kunnat uppmäta en ökning om ca 5 kg sedan förra veckan.

Vreta Kloster

Vreta.jpg

Vreta kloster, Östergötland
Stråskjutningen fortsätter, stadium är 32. Kväveinnehållet i grödan är fortfarande lågt.

Färjestaden diagram

Färjestaden.jpg

Färjestaden, Öland
Sådatum för platsen var 30 oktober, vilket kan ha betydelse för hur välutvecklat vetet var vid tillväxtstart nu på våren. Beståndet är inte helt representativt för området. Utvecklingen har gått från DC 22 till DC 30, men kväveinnehållet i grödan har inte ökat.

Vintrosa

Vintrosa.jpg

Vintrosa, Örebro
I Vintrosa har ingenting hänt med höstvetet sedan förra veckan. Fortfarande DC30 och ett mycket lågt kväveinnehåll i grödan.

Västerås 2020

Västerås.jpg

Västerås, Västmanland
Höstvetet på denna plats är tämligen glest och kväveinnehållet lågt. Ingen ökning har uppmätts sedan förra veckan. Utvecklingen har dock gått framåt och vetet är nu i DC 30.

Uppland diagram

Uppsala.jpg

Vänge, Uppland
Kväveupptaget har återigen avstannat på denna plats. Vetet är i begynnande stråskjutning.