N-Prognos v 19


Dags att fundera på kompletteringsgödsling i tidiga fält

Vädret i vår har hitintills varit gynnsamt för höstsäden. Många bestånd var mycket fina när vintern släppte sitt grepp, och lagom varma dagar har gjort att bestånden vuxit på i rätt takt. Nederbördsmängden har visserligen varit relativt låg, men kvävet har i de flesta fall kommit ner i rotzonen i tid. Vattenbehovet är under den tidiga våren inte heller jättestort, men nu hade det i många områden suttit fint med lite regn. Regn behövs inte minst på lätta jordar där påfyllnad av vatten behövs med jämna mellanrum för att få riktigt höga skördar. Bäst rustat vattenmässigt är för närvarande lerorna i Mälardalen där läget fram tills nu är mycket gott.

Det är fortfarande lite tidigt att uttala sig om årets markleverans av kväve. Tendensen är att den i söder är lägre än normalt. På fält i Sydsverige med mycket bleka nollrutor och hög skördepotential finns det skäl att vara lite extra på tå och ta ställning till behov av en första kompletteringsgödsling redan nu.

Senaste podden

Lyssna till Yaras podd om gödsel

Yaras podd djupdyker i N-Prognosen och läget i fält varje vecka. 

Lyssna på podden

Område SYD Skåne och Halland

Klicka på diagrammet för större bild

Mätdata kväveupptag

Område SYD - Skåne och Halland

Höstvete

Område SYD har tagit upp mycket kväve den senaste veckan. Majoriteten av bestånden är i DC 31 - 32, men en del ligger fortfarande i DC 30. De flesta fält har fått huvudgivan i tid men enstaka fält som mäts i N-Prognosen fick huvudgivan efter senaste regnen och där börjar nu kvävet ta slut.

Många fält ligger i totalt kväveupptag på 50 - 60 kg N/ha, men en del fält är uppe över 70 kg N/ha. Dessa värden gäller ovanjordisk biomassa och ska dubblas för att få med även rötternas kväveupptag. Det innebär upp till 140 kg N/ha i kväveupptag inkluderat markleveransen.

I tidigt utvecklade bestånd med mycket låg markleverans finns det skäl att redan nu fundera på en första kompletteringsgiva. Framförallt gäller det fält med stråsäd som förfrukt. I syd, efter den blöta hösten och vintern, är markleveransen av kväve i allmänhet låg. Det ger ett kvävebehov som är större än vår normalrekommendation som ofta ligger på nivån 15-20 kg N/ha. Har fält med riktigt låg markleverans fått 140 – 160 kg kväve i tidigare givor och skördepotentialen är mer än 8 ton så kan det vara lagom att fylla på med cirka 50 kg N/ha innan nästa regn.  Förhoppningsvis får vi nederbörd i nästa vecka, men väderprognosen är i skrivande stund osäker.

Från stadium 32 kan vi också ge en rekommendation om kvävegödslingsbehov baserat på nollrutan. I de mätta fälten varierar det mellan totalt 140 – 200 kg N/ha för 8 ton kvarnvete beroende på markleverans. För en skörd på 10 ton är rekommendationen mellan 180 – 240 kg N/ha.

Krageholm 1 är ett bra exempel på ett fält i Skåne med låg markleverans. Nollrutan har hitin-tills i ovanjordisk biomassa gett 13 kg N/ha och fältet runt omkring har tagit upp 55 kg N/ha.
Krageholm 1 är ett bra exempel på ett fält i Skåne med låg markleverans. Nollrutan har hitintills i ovanjordisk biomassa gett 13 kg N/ha och fältet runt omkring har tagit upp 55 kg N/ha.

Område VÄST Västra Götaland

Klicka på diagrammet för större bild.

Mätdata kväveupptag Väst

Område väst - Västra Götaland

Höstvete

Höstvetefälten i västra Sverige har tagit ett ordentligt kliv framåt. Med något undantag är alla bestånd nu i stråskjutning och plantorna har börjar plocka upp ordentliga mängder av mineralkvävet. För närvarande är läget mycket bra för en fin skörd, men mycket kan hända innan det är dag för tröskning. Har man fått ut huvudgivan som sig bör så kan man tryggt avvakta i alla fall en vecka tills man börjar att fundera på kompletteringar.  

Nollruta från Bjertorp (Bjertorp 15)

Nollruta från Bjertorp (Bjertorp 15), bra bestånd och en nollruta som är fin med hör markleverans. Uppmätta värden är 39 kg N/ha i nollrutan och 61 kg N/ha i fältet räknat i ovanjordisk biomassa.

Område ÖST: Kalmar, Östergötland, Södermanland och Örebro

Klicka på diagrammet för större bild.

Område öst - Kalmar, Östergötland, Södermanland och Örebro 

Höstvete

I det östra området är vetefälten som lägst i DC 41 (flaggbladets slida utväxande) och snart i axgång. Många fält är i behov av kompletteringar, förutsatt att vädret vänder och det kommer regn. Gör behovsbedömningarna framför allt utifrån nollrutorna och en bedömd avkastningsförmåga och regn i prognosen när du bedömer skördepotentialen.

Nybble 1 är en nollruta med medelhög markleverans för området. Ovanjordiskt N-upptag i nollrutan 26 kg N/ha och i omgivande fält 107 kg N/ha. Plantorna var i DC 43 (flaggbladets slida börjar vidgas) vid mätningen.

Område MITT - Västmanland och Uppsala

Klicka på diagrammet för större bild.

Område mitt - Västmanland och Uppsala

Höstvete

Höstvetefälten i område mitt har utvecklats snabbt den senaste veckan. De senast utvecklade fälten var vid veckans mätning i DC 39 (flaggbladets slida just synlig). Många bestånd ser fina ut men de fält där en del av kvävet, p.g.a. brist på regn, inte kommit ner i marken är nu efter i kväveupptag.

För området mitt gäller precis som alla andra områden att det gäller att tajma regn vid kompletteringsgödsling. Det faktum att de är lite senare utvecklade gör att det finns mer tid för sena givor.

Fältet på Viby 1 har i veckans mätning tagit upp 23 kg N/ha i nollrutan och 78 kg N/ha i det omgivande fältet. Plantorna var vid veckans mätning i DC 45 - 55 (flaggbladets slida betydligt vidgat – ½ axet framme).