V 21 Önskeväder med regn och svala dagar men hur ska vi gödsla nu?


Höstvetebestånden är i stora delar av landet uppe minst i flaggbladsstadium, DC 37, och det är då dags för kompletteringsgivorna. Avsaknaden av nederbörd i april och inledningen av maj har påverkat fälten olika. I bestånd på mer vattenhållande jordar och som haft tillgång till tidigt gödslad kväve finns riktig fin skördepotential. På lättare jordar och framförallt i områden där första gödslingen inte kunde göras förrän efter påsk och det därefter varit för torrt för att få kväveeffekt ännu har grödan tappat i möjlig skörd.  Nu gäller det att ta vara på de bestånd man har och göra det bästa av situationen. De senaste två veckornas regn och det regniga och svala vädret i prognosen är i sammanhanget det absolut bästa vädret vi kan önska oss för stråsäden.

Använd dina egna nollrutor för att bedöma kompletteringsbehovet i dina fält. I de områden som fått lite mer regn, det vill säga södra och västra Sverige, går det bra att använda N-Testern från och med nu. I de områden som fortfarande saknar vatten för full gödslingseffekt ger tyvärr inte N-Testern i detta läge en riktig bedömning.

Vi får fina effekter av kompletterat kväve fram till DC 65 (full blom). Ta vara på den möjligheten och följ fälten noga fram till dess. Finns det kompletteringsbehov nu så ska kväve givetvis läggas, men gå ut lite försiktigt om behoven är stora. Om vädret eller beståndet ger skäl till att justera upp skördenivån vid axgång eller blomning så skall möjligheten för en senare komplettering absolut utnyttjas.

N-Tester BT

N-Tester BT

Mät själv på ditt fält och jämför!

Läs mer om N-Tester BT

Område SYD Skåne Halland

Klicka på diagrammet för större bild eller utskrift.

Syd.JPG

Område syd - Skåne och Halland
Vetet är nu i flaggbladsstadium eller längre.  Utnyttja därför gärna den närmaste veckans ostadiga väder för kompletteringsgödsling med snabb och bra effekt.  Mätningar i Nollrutorna i söder visar på en lägre kväveleverans än normalt från Nollrutor i stråsäd som förfrukt. I fält med raps som förfrukt finns både lite högre och låga markleveranser. Räkna med ett i snitt ca 10-20 kg N/ha större gödslingsbehov i år än ett normalår. Skillnader finns dock mellan fält, så gör helst en bedömning för varje enskilt fält.

Med det väder vi har nu är skördepotentialen i många fält fin, så tappa inte fokus i de fält som redan fått en kompletteringsgiva. Följ bestånden och nederbörd samt väderprognosen, komplettera ytterligare en gång vid axgång om det finns skäl till att skruva upp den förväntade skörden eller N-Testern visar ett kvävebehov.

Område ÖST Kalmar, Östergötland, Södermanland, Örebro

Klicka på diagrammet för större bild eller utskrift.

Öst.JPG

Område öst - Kalmar, Östergötland, Södermanland och Örebro
Mätningarna i öst varierar precis som tidigare i år en hel del mellan norr och söder. Gemensamt för stora delar av området är dock att vi gärna kunde ta emot mer nederbörd. En hel del fält visar på ganska höga markleveranser av kväve, använd egna nollrutor för att bedöma vilket gödslingsbehov som finns.

Fält som gödslades före påsk eller har kväve från en god förfrukt eller stallgödsel på hösten visar en god utveckling. En del fält med låg markleverans och som inte gödslats före påsk visar fortfarande svag utveckling och där börjar säkert skördepotentialen sjunka. Utifrån det enskilda fältet får man försöka göra en realistisk bedömning av skördepotentialen. Det kan säkert vara stor variation även mellan grannfält.
Har man fortfarande torrt så kan tyvärr inte N-Testern användas i detta läge.

Kompletteringsgödsla vid behov nu i DC 37 (flaggbladsstadium), men fortsätt följa väder och nederbörd. Med gynnsamt väder och rätt nederbörd så finns chans att rädda en hel del skörd och då måste kvävet vara med. Om det bara kommer nederbörd så fungerar det bra med kompletteringsgödsling fram till avslutad blomning.

Område VÄST Västra Götaland

Klicka på diagrammet för större bild eller utskrift.

Väst.JPG

Område väst – Västra Götaland
Västra Götaland tillhör de områden som fått lite mer regn och med nuvarande väder så ser skördepotentialen mycket god ut i en hel del fält. Mätningarna i Nollrutorna visar på låg kväveleverans från marken även om det finns variationer. Om man generaliserar bör man ta som utgångspunkt att behovet är ca 20 kg N/ha högre än standardrekommendationen. Detta gäller både i fält med  stråsäd som förfrukt och i en del av fälten med oljeväxter som förfrukt. Använd helst Noll- och Maxrutor samt N-Tester för att bedöma behovet. Följ bestånd och väderprognos och komplettera vid behov ytterligare en gång vid axgång eller senast vid blomning om skördeprognosen stiger.

Område MITT, Västmanland, Uppsala

Klicka på diagrammet för större bild eller utskrift.

Mitt.JPG

Område mitt - Västmanland och Uppland
Läget i Västmanland och Uppland är till stora delar likt det i Östergötland. Beståndens potential varierar med mängd nederbörd man fått och hur kvävetillgången var innan det började regna. I avsaknad av regn som kunde transportera ner mineralgödseln har markleveransen haft stor betydelse på grödorna. Fält med hög markleverans har kunnat utveckla bättre bestånd och där finns chans till helt ok skördar bara nederbörd kommer och vädret fortsätter att vara svalt.

Gör bedömning av kompletteringsgödslingsbehovet utifrån beståndets potential, mängd nederbörd som kommit, väderprognosen på din ort och egna nollrutor. Följ fälten hela vägen till avslutad blomning, rätt väder kan hjälpa upp många fält och då gäller det att fylla på med kväve utifrån behov.