Vecka 21 Kvävestatus i vårkorn

Längst i syd har vi nu korn som är i tidig stråskjutning. Låg – normal markkvävetillgång och bra bestånd gör att det kan vara aktuellt att köra ut sin kompletteringsgiva kväve. Längre norrut har vi ännu någon vecka innan vi behöver ta ställning till kvävebehovet.

Kornet längst i syd har på en del fält kommit in i stråskjutning och med en väderprognos med sommarvärme de kommande dagarna, kommer utvecklingen säkerligen att gå snabbt.

Ser det ut så här som fältet i Önnerup, som är i tidig stråskjutning DC 30, och mycket väl bestockat kan man onekligen ha goda förhoppningar om en mycket god skörd. Om ett sådant här fält bara fått ca 70-90 kg N vid sådd kan det vara en god idé att komplettera före helgens regn.

Gunillas.jpg

Vi har ännu inte så mycket data att gå på från mätningar i korn men från höstvetet vet vi att de flesta fält har en ganska låg markleverans av kväve. För totalt kvävebehov se tabellen nedan.
Eftersom de flesta nu kombisår sitt korn, har det trots torkan haft goda möjligheter att utvecklas väl och vid skördenivåer på 7-8 ton bör det i år gå åt ca 120 – 150 kg gödslat N totalt i många fall. Självklart bör vi använda Kalksalpeter till kompletteringarna i första hand för att få en snabb nedtransport till rötterna.

Längre norrut har vi ingen brådska. Där har vi en bit kvar innan vi kan och bör ta några slutgiltiga beslut om kvävegiva.

Tabell.PNG

0-rutor i skånska fält

Aggarp , Svedala
Sort, Planet med förfrukt höstvete. Ca 18 kg N i grödan i 0-rutan. Lite tidigt att avgöra ännu, men det lutar åt att markleveransen av kväve är normal. Gödslat med 102 kg N vid sådd, vilket gör att vi lugnt bör kunna vänta till i stråskjutningen med slutligt beslut.

Nollruta Aggarp

Waggarp.jpg

Lunnarp 1 , 4 och 5
Sorten är Irina och förfrukten sockerbetor. Grödan ännu i bestockning, men på väg in i stråskjutning. Ruta 1 och 4 indikerar en låg-medel kväveleverans, medan fältet vid ruta 5 levererar ganska mycket.
Gödslat vid sådd med 84 kg N. Eftersom grundgödslingen är ganska låg, bör vi lägga en komplettering inom några dagar på fälten 1 och 4. För 7-8 ton maltkorn med rätt kvalitet bör vi landa på ca 120-130 kg N totalt efter komplettering. Se tabellen. På fält 5 bör det räcka med ca 80-100 kg N för samma skörd o kvalitet.

Nollruta Lunnarp 1

WLunnarp1.jpgNollruta Lunnarp 4

WLunnarp4.jpg

Nollruta Lunnarp 5

WLunnarp5.jpg

Östra Vemmenhög
Sort Irina med höstvete som förfrukt. Grödan ännu i bestockning men på väg in i stråskjutning. 28 kg N upptaget i 0-rutan indikerar en ganska hög markleverans. Tillsammans med 92 kg N gödslat vid sådd gör det att gödslingsbehovet inte bör vara akut. Som det ser ut nu bör ca 90 – 110 kg N räcka för 7-8 ton skörd.

Nollruta Östra Vemmenhög

WÖstra-Vemmenhög.jpg

Kväveförsöken i maltkorn

Förfrukten är höstvete i alla försök och sorten är Irina.

N-Tester BT

N-Tester BT

Mät själv på ditt fält och jämför!

Läs mer om N-Tester BT

Billeberga kväveförsök

WBilleberga.jpg

Billeberga, Skåne
Här är uppkomsten ojämn och grödan ännu svagt utvecklad . Ser det ut så här finns ingen anledning att fundera över slutligt kvävebehov.

Södra Sandby

WSödra-Sandby.jpg

Södra Sandby , Skåne
Ännu så länge i bestockning. Markkväveleverans nu ca 15 kg N i gröda vilket är ngt lågt men för tidigt att bestämma någon åtgärd.

Kristianstad

WÖnnestad.jpg

Kristianstad. Skåne
Ännu så länge i bestockning. Markkväveleverans nu ca 17 kg N i gröda vilket är ungefär som medel men för tidigt att bestämma någon åtgärd.

Motala

WÖstergötland.jpg

Motala Östergötland.
I bestockningsstadium. Markkväveleveransen ser ut att bli låg, men här kan vi lugnt avvakta någon vecka med beslut.