V 21 Låg markkväveleverans i Sydsverige även i vårsäd


Vårsäd som såddes i mars är nu i tidig stråskjutning DC 31-32. I vårkorn är det därför dags att överväga behovet av kompletteringsgödsling. Underlaget av mätningar är här mycket mindre än i höstvete men de Nollrutor vi har i fält och försök i Sydsverige pekar mot att det liksom i höstvete är en låg leverans av kväve från marken.

Kombisådd vårsäd ser bra ut och den närmaste tidens svala ostadiga väderlek är mycket positiv för skördeutsikterna. Just nu pekar det mot att kvävebehovet liksom i höstvete bör skruvas upp ca 10-20 kg N/ha i förhållande till standardvärdet. Därtill får man justera för skördeutsikterna, 1 ton högre skörd behöver ca 15-20 kg mer kväve.

N-Testern kan vi använda från stadium 32 för att få en indikation direkt i grödan om tillgången på kväve. I havre har vi längre tid på oss att komplettera. Här brukar det fungera bra med gödsling i flaggbladsstadium och det är därför ännu inte så bråttom och vi kan minska risken för liggsäd genom att gödsla lite senare och ändå få bra skördeeffekt.

N-Tester BT

N-Tester BT

Mät själv på ditt fält och jämför!

Läs mer om N-Tester BT

Klicka på diagrammet för större bild eller utskrift.

Diagran v 21.JPG