Vecka 22 - Svalt väder förbättrar skördepotentialen


Höstvetebestånden är i söder och väster uppe i 40-stadierna, dvs flaggbladets vidgande, och vi har axgång bara några dagar bort. Östergötland och uppåt är lite senare men inte speciellt långt efter. Många fält har fått en kompletteringsgiva vilket också passat bra med nederbörden som kommit.

Viktigt är nu att inte helt släppa sina fält utan fortsätta följa dem fram till avslutad blomning. Om kvävegödslingsbehov finns så går det bra att komplettera fram till DC 65 (full blom) med god kväveeffektivitet. Ju senare kompletteringsgiva vi ger desto större del av kvävet hamnar som ökad proteinhalt, men även en skördehöjande effekt uppnås. Fortsätt också att hålla ett öga på de egna Nollrutor och att använd N-Testern om du har en tillgänglig. 

Riktvärden för kvävebehov till stråsäd med förfrukt stråsäd

Picture1.png

N-Tester BT

N-Tester BT

Mät själv på ditt fält och jämför!

Läs mer om N-Tester BT

Område SYD Skåne Halland

Klicka på diagrammet för större bild eller utskrift.

Syd22.JPG

Område syd - Skåne och Halland
De flesta höstvetefält är nu i stadium 45 (flaggbladets slida betydligt vidgat) eller senare. Nästa vecka kommer många fält att vara i axgång vilket gör att veckans mätning är den sista för säsongen. Som vi skrev i förra veckans N-Prognosbrev så är markleveransen lite lägre än normalt i södra och västra Sverige. Räkna med ett i snitt ca 10-20 kg N/ha större gödslingsbehov i år än ett normalår. Skillnader finns dock mellan fält, så gör helst en bedömning för varje enskilt fält.

Med det väder vi har nu så är skördepotentialen i många fält fin, så tappa inte fokus i de fält som redan fått en kompletteringsgiva. Följ bestånden och nederbörd samt väderprognosen, komplettera ytterligare en gång vid axgång om det finns skäl till att skruva upp den förväntade skörden och/eller N-Testern visar ett kvävebehov.

Område ÖST Kalmar, Östergötland, Södermanland, Örebro

Klicka på diagrammet för större bild eller utskrift.

ÖST22.JPG

Område öst - Kalmar, Östergötland, Södermanland och Örebro
Regnen som kommit har förbättrat läget för höstvetefälten men variationen är mycket stor inom området vilket också syns tydligt i mätningarna som görs. En hel del fält visar på ganska höga markleveranser av kväve, fortsätt att använd egna Nollrutor för att bedöma vilket gödslingsbehov som finns.

Fält som klarade sig bra från torkan och hade hyfsat med kväve under torrperioden har helt ok avkastningspotential, ta vara på den och lägg lite tid på kvävebehovsbedömningen. En del fält med låg markleverans och som inte gödslats före påsk visar fortfarande svag utveckling men det gäller ändå att ta vara på det som finns och vare sig gödsla för mycket eller för lite. Utifrån det enskilda fältet får man försöka göra en realistisk bedömning av skördepotentialen.

Område VÄST Västra Götaland

Klicka på diagrammet för större bild eller utskrift.

Väst22.JPG

Område väst – Västra Götaland
Många bestånd i Västra Götaland har utvecklat sig mycket bra de senaste veckorna. Ta vara på skördepotentialen och fortsätt följa fälten och väderprognosen fram till avslutad blomning. Använd gärna Noll- och Maxrutor samt N-Tester.

Mätningarna i Nollrutorna visar på låg kväveleverans från marken även om det finns variationer. Som vi skrev i förra veckans N-Prognosbrev så är gödslingsbehovet ca 20 kg N/ha högre än standardrekommendationen. Detta gäller både i fält med stråsäd som förfrukt och i en del av fälten med oljeväxter som förfrukt.

Område MITT, Västmanland, Uppsala

Klicka på diagrammet för större bild eller utskrift.

Västv22.JPG

Område mitt - Västmanland och Uppland
Precis som i Östergötland så är variationen stor mellan fälten i Västmanland och Uppland. Skördepotentialen skiftar med mängd nederbörd, när man fått den och hur kvävetillgången var innan det började regna. Ta vara på de bestånd som finns och gör gärna en bedömning av gödslingsbehovet med hjälp av egna Noll- och Maxrutor samt N-Tester. Följ fälten hela vägen till avslutad blomning, om väder och bestånd gör skäl att skruva upp förväntningarna så gäller det att fylla på med kväve.