Vecka 22 Dags att komplettera i vårkornet


Vårsäd sådd i slutet av mars eller början av april är nu i tidig stråskjutning, en-två-nodsstadium, DC 31-32. I vårkorn som behöver sitt kväve tidigare än havre och vårvete börjar det bli dags att komplettera. Vi vill helst ha kvävet ute i vårkorn i tvånodsstadium till senast flaggbladet på väg fram och det går fort i vårkorn så i de tidigaste fälten bör det vara dags i nästa vecka.  Mest bråttom är det i de delar av landet som fått stora regnmängder vilket är från nordvästra Skåne och uppåt i Götaland och Svealand, både på östra och västra sidan. Här kan en del kväve ha gått förlorat och det kan vare en god idé att göra en mindre komplettering om 30-40 kg N så snart det går i delar av fält som tappar i färg. 

Vi har ännu bara mätdata från tre försök i vårkorn och fyra Nollrutor. I det lilla material vi har ser markleveransen ut att följa situationen i höstvete ganska väl. I Skåne ser vi ut att ha en markleverans av kväve för en gödsling enl. standardrekommendation dvs ca 110-130 kg N ( kombisått + Kalksalpeter ) för 7-8 ton korn. Mätningarna i Västsverige och Östergötland visar låg markleverans vilket det också är i höstvete i många fall. Gissningen är här att vi snarare kommer att behöva 140-160 kg N för 7-8 ton.

N-Tester BT

N-Tester BT

Mät själv på ditt fält och jämför!

Läs mer om N-Tester BT

Skåne

Skåne-Irina-DSC_1269.jpg

Asmundtorp diagram

Skåne-Laureate-DSC_1271.jpg

Försöket i Skåne är mätt två gånger med N-Sensor och var vid veckans mätning uppe i DC 30. Sådd av försöket gjordes 13 april. Nollrutan har levererat strax över 20 kg N/ha och fältet hade runt 40 kg N/ha i ovanjordisk biomassa. Än så länge räcker kväve till mer än väl men högre gödslade rutor har ändå ett försprång i kväveupptag.

Västergötland

Västergötland-Irina.jpg

Grästorp

Västergötland-Laureate.jpg

Försöket i Västergötland såddes 7 april och var vid veckans mätning uppe i DC 31. Markleveransen är låg och mättes till strax över 10 kg N/ha. De led som fått 100 kg N vid sådd hade vid avläsningen runt 40 kg N/ha i ovanjordisk biomassa.

Diagram Hammenhög

Östergötland-Irina.jpg

Diagram Hammenhög

Östergötland-Laureate.jpg

I Östergötland var maltkornsförsöket uppe i DC 30 vid veckans mätning. Kväveupptaget ligger på runt 40 kg N/ha ovan mark i de högst gödslade leden. Nollrutorna låg på under 10 kg N/ha. Sådd av detta försök gjordes 8 april.

Vintrosa, Närke

I Vintrosa utanför Örebro är kornet i DC 21 och det är för tidigt för mätning med N-Sensor.

Västerås, Västmanland

Försöket i Västmanland såddes 21 april och är i bestockning (DC21). Det är ännu för tidigt för mätning i detta försök.