Fortsatt gynnsamt läge för vårsäd


Vårsäd som såddes i mars är nu i stråskjutning DC 31-39. Vädret med relativt svala temperaturer och regn har varit väldigt gynnsamt. Många tidigt sådda vårkornsbestånd är mycket täta men det är ändå dags att bedöma behovet av kompletteringsgödsling. Även om bestånden är otäckt täta och man kan befara liggsäd så är det ingen bra idé att försöka svälta dem glesare. Vi hamnar då i ett svårt vågspel där vi riskerar sänkt skörd med alltför sent kompletteringsgiva. 

Använd gärna N-Testern och i mån av tillgång egna Nollrutor för bedömningen av kompletteringsbehovet. N-Testern kan vi använda från stadium 32 för att få en indikation direkt i grödan om tillgången på kväve. Vårkornet ska helst ha en eventuell komplettering nu från stadium 32 och senast 33 för att hålla full skörd. Om man befarar alltför låg proteinhalt kan man gödsla ända fram i axgång-blomning med bra proteineffekt.   

I havre har vi längre tid på oss att komplettera. Här brukar det fungera bra med gödsling i flaggbladsstadium och det är därför ännu inte så bråttom och vi kan minska risken för liggsäd genom att gödsla lite senare och ändå få bra skördeeffekt.

Just nu pekar det mesta mot att kvävebehovet i södra och västra Sverige bör skruvas upp ca 10-20 kg N/ha i förhållande till standardvärdet. Därtill får man justera för skördeutsikterna, 1 ton högre skörd behöver ca 15-20 kg mer kväve.

Riktvärden för kvävebehov till stråsäd med förfrukt stråsäd

Picture1.png

N-Tester BT

N-Tester BT

Mät själv på ditt fält och jämför!

Läs mer om N-Tester BT

Klicka på diagrammet för större bild eller utskrift

diagram v 22.JPG