Yara N-Prognos för vårvete 2021

I tabellen nedan presenteras platsdata för försöken. Det är dessa uppgifter som det refereras till i de kommande N-Prognoserna.