Vecka 16, 2015

Fortfarande lågt N-upptag

Nu är kvävemätningarna i full gång i höstveteförsöken och vi redovisar i detta brev kväveupptag från 14 av totalt 15 platser runt om i landet. Tyvärr är ingen mätning gjord i Örebro, men resultat därifrån kommer att redovisas i nästa veckas Nyhetsbrev.
Ännu är det inga stora kvävemängder som tagits upp, men det syns skillnader mellan ogödslat och gödslat på samtliga platser. Högst upptag så här långt har vi haft i Teckomatorp, där grödan under två veckor tagit upp över 10 kg N.

Utvecklingsstadierna varierar något mellan platserna. I de flesta fält är det fortfarande bestockningsfas, men på en plats i Skåne (Smedstorp) bedöms stadium 30 vara uppnått, vilket innebär att stråskjutningen är nära förestående.

Diagram Ängelholm v 16 2015

Diagram Smedstorp v 16 2015

Diagram Trelleborg v 16 2015

Diagram Teckomatorp v 16 2015

Diagram Harplinge v 16 2015

Diagram Mörbylånga v 16 2015

Diagram Lidköping v 16 2015

Diagram Grästorp v 16 2015

Diagram Mellerud v 16 2015

Diagram Vreta Kloster v 16 2015

Diagram Klockrike v 16 2015

Diagram Brunnby Västerås v 16 2015

Diagram Hallstahammar v 16 2015

Diagram Grillby v 16 2015