Vecka 17, 2015

Stråskjutning nära förestående

Det har inte hänt mycket vad gäller kväveupptag under den senaste veckan, men utvecklingen går framåt och på flera av platserna är höstvetet nu i DC 30. Det innebär att stråskjutningen och ett högre kväveupptag är nära förestående.

Som diagrammen visar varierar kväveupptaget mellan de olika platserna. I genomsnitt innehåller vetet nu ca 30 kg N. Högsta totala upptaget är uppmätt i Trelleborg, drygt 40 kg N. Här har markens egen kväveleverans också kommit igång, vilket syns på det ökade kväveinnehållet i det ogödslade ledet. Lägst upptag så här långt ser vi i Vintrosa, Örebro, där endast ca 16 kg N har tagits upp.

Diagram Ängelhom v 17 2015

Diagram Smedstorp v 17 2015

Diagram Trelleborg v 17 2015

Diagram Teckomatorp v 17 2015

Diagram Harplinge v 17 2015

Diagram Mörbylånga v 17 2015

Diagram Lidköping v 17 2015

Diagram Grästorp v 17 2015

Diagram Mellerud v 17 2015

Diagram Vreta Kloster v 17 2015

Diagram Vintrosa v 17 2015

Diagram Klockrike v 17 2015

Diagram Västerås v 17 2015

Diagram Hallstahammar v 17 2015

Diagram Grillby v 17 2015