Varmare väder väntas, hög tid för huvudgivan av kväve!

Denna vecka har vi mätt höstvetets kväveupptag i alla 11 försök med kvävegödsling i landet. I Skåne är nu två av försöken i tidig stråskjutning, i övriga landet är bestånden fortfarande i bestockningsstadie. (Tidigt sådda fält kan redan vara i DC 30 även längre norrut) Trots regnet för en vecka sedan ser vi generellt ingen större skillnad mellan ogödslat led och gödslade.

De senaste dagarna har det också varit svalt på flertalet platser vilket gör att utvecklingen går långsamt.  Jämfört med förra året är vi senare i utvecklingen. Eftersom vi generellt har ganska tunna bestånd på grund av den sena sådden är det nog bra att det går långsamt så att skott och rötter hinner med att utvecklas.

Hittills speglar mätningen endast hur välutvecklade bestånden är. Mellan ca 18 – 33 kg N är uppmätt i ovanjordisk biomassa så här långt vilket är normalt för dessa utvecklingsstadier. Vi kan ännu inte avgöra hur markens kväveleverans ser ut på grund av att grödan inte hunnit så långt att den säkert hunnit tömma markprofilen på kväve.

Vädret ser nu ut att bli lite varmare och har man inte kört ut huvudgivan kväve ännu är det verkligen hög tid.

Diagram Lund Yara N-prognos höstvete v 18 2018

Väl bestockat bestånd , nu i stråskjutning DC 30, ca 33 kg N i grödan ovan mark. Mycket litet kväveupptag sedan förra veckan. Sort Ellvis, sådd 25 september. 

Diagram Ängelholm Yara N-Prognos v 18 Höstvete 2018

Svagt bestockat, nu i stråskjutning DC 30, 0-rutorna börjar nu synas tydligt men kväveupptaget är bara några få kg sedan förra veckan. Sort Norin, sådd 30 september. 

Diagram Borrby höstvete Yara N-prognos v 18 2018

Hyggligt utvecklat bestånd, i  DC 22, Sen sort och kyligt väder har inte givit något egentligt kväveupptag sedan förra veckan. Sort Brons, sådd 26 september. 

Diagram Mörbylånga höstvete v 18 2018 Yara N-Prognos

Positiv utveckling, bestockar sig tydligt, DC 23. Ogödslat led börjar framträda. Sort Reform, sådd 16 oktober. 

Diagram höstvete Harplinge Yara N-Prognos v 18 2018

Hyggligt bestånd, nu i DC 23. Ogödslat börjar framträda även om tillväxten varit liten under veckan. Sort Praktik, sådd 29 september. 

Diagram Grästorp höstvete Yara N-Prognos v 18 2018

Hyggligt bestånd i DC 22. Fortfarande ingen skillnad mellan gödslat eller ogödslat. Sort Ellvis. 

Diagram Lidköping höstvete Yara N-Prognos v 18 2018

Bra bestånd i DC 22. Fortfarande ingen skillnad mellan gödslat eller ogödslat.  Sort Reform, sådd 28 september. 

Diagram Vikingstad höstvete Yara N-Prognos v 18 2018

Tunt bestånd i DC 23. Ingen skillnad mellan gödslat eller ogödslat. Sort Norin, sådd 28 september. 

Diagram Vintrosa höstvete Yara N-Prognos v 18 2018

Ganska bra  bestånd i DC 22. Någon liten skillnad mellan  gödslat och ogödslat som har ett lågt upptag.  Sort Ellvis, sådd 18 september. 

Diagram Västerås höstvete Yara N-Prognos v 18 2018

OK bestånd, men ännu sent och dåligt bestockat i DC 21. Ingen skillnad mellan gödslat eller ogödslat. Sort Julius. 

Diagram Uppsala höstvete Yara N-Prognos v 18 2018

Bra bestånd, sen utveckling. Ännu ingen skillnad mellan gödslat eller ogödslat. Sort Julius, sådd 27 september.