Vecka 19, 2015

Den kyliga väderleken gör att kväveupptaget går långsamt

I hela landet har det varit relativt kyligt väder, vilket avspeglas tydligt i den begränsade tillväxten och det låga kväveupptaget.
Jämfört med mätningarna vid samma tid förra året, visar årets resultat betydligt lägre värden på flertalet platser. Även utvecklingstakten är något långsammare än i fjol. Stadierna just nu varierar mellan DC 30 och 32.

Diagram Ängelholm v 19 2015

Ett begränsat kväveupptag på ca 5 kg har skett sedan förra mätningen. Totalt innehåller den relativt glesa grödan nu runt 35 kg och är i stadium 30. Förra årets försök i Ängelholm hade vid samma tid tagit upp hela 100 kg N och var i stadium 32.

Diagram Smedstorp v 19 2015

Här har stadium 32 uppnåtts. Ca tio kg kväve har tagits upp sedan förra veckan. Vi börjar se skillnad mellan de olika gödslingsnivåerna.

Diagram Trelleborg v 19 2015

Trelleborg är fortfarande den plats där det hittills tagits upp mest kväve. I gödslade led finns nu över 70 kg N. Även här syns skillnader mellan de olika gödslingsleden.

Diagram Teckomatorp v 19 2015

Inget mer N har tagits upp i Teckomatorp. DC 31.

Diagram Harplinge v 19 2015

DC 31. För varje vecka ökar upptaget, men inte mycket. Endast ca 5 kg N har tagits upp sedan förra veckan.

Diagram Mörbylånga v 19 2015

Höstvetet i Mörbylånga fortsätter att utvecklas bra. Det innehåller ca 10 kg mer N nu än förra veckan. Det syns tydliga skillnader mellan gödslingsnivåerna. DC 31.

Diagram Lidköping v 19 2015

I förra veckans nyhetsbrev rapporterades ett stort upptag i Lidköping. Denna veckan har endast ett par kg N tagits upp. DC 31.

Diagram Grästorp v 19 2015

Endast ett fåtal kg N är ökningen i Grästorp. DC 30 liksom förra veckan.

Diagram Mellerud v 19 2015

Utvecklingen har gått från 30 till 31, men det syns ingen skillnad i kväveupptag sedan förra veckan.

Diagram Vreta Kloster v 19 2015

Ca fem kg ökat N-upptag i de högst gödslade leden, som nu drar ifrån något vad gäller N-innehåll.

Diagram Klockrike V 19 2015

Även här syns skillnad mellan de olika gödslingsnivåerna, men det totala upptaget är på en lägre nivå än i Vreta Kloster

Diagram Vintrosa v 19 2015

Diagram Västerås v 19 2015

Diagram Hallstahammar v 19 2015

Dessa platser visar liknande utveckling. Inget mer N har tagits upp sedan förra veckan, men grödan är i begynnande stråskjutning.

Diagram Grillby v 19 2015

Höstvetet står och stampar. Inget ytterligare kväve har tagits upp.