Vecka 19 höstvete, 2018

Med värmen kommer ett ökat kväveupptag i höstvetet

Nu har vetet kommit in i tidig stråskjutning på många platser, DC 30-31. Tillsammans med mer värme gör det att kväveupptaget ofta har varit ganska stort den senaste veckan. I östra Skåne och på Öland lades huvudgivan i månadsskiftet, det torra vädret i regionen gör att vi skulle behöva lite nederbörd för att kväveupptaget skall komma igång på allvar.

Längre västerut och norrut där vi fått nederbörd, begränsas kväveupptaget snarast av att utvecklingen är sen på vissa platser och att grödan varit tunn. Här ser bestånden annars ut att utvecklas mycket positivt och vi kan förvänta oss mycket snabb utveckling nu när värmen kommit på allvar. Ännu är det dock för tidigt att få ett generellt svar på markleveransen av kväve. På de platser som kommit fram i DC 30-31 börjar ogödslade led att framträda tydligt och kvävemängden i grödan ser ut att bli ganska låg. Inom 2 veckor bör vi veta ganska väl på de flesta platserna om det blir så låg kväveleverans som vi trott.

Kom ihåg när du läser diagrammen att vi vid denna tidiga utveckling räknar med att det finns ungefär lika mycket kväve i rötterna som ovan jord. När vi visar 50 kg N ovan jord innebär det alltså ca 100 kg totalt i grödan. När skillnaden mellan ogödslat och gödslat är 20 kg i diagrammet innebär det att grödan totalt tagit upp ca 40 kg av det gödslade kvävet. Med tanke på väderleken kan vi mycket väl få ett upptag på 50 kg N kommande vecka.

Diagram Lund Yara N-prognos höstvete v 19 2018

Bra bestånd , nu i stråskjutning DC 30 Stort kväveupptag sista veckan och nu ca 55 kg N i grödan ovan mark. Sorten är Ellvis och sått 25 september.

Diagram Ängelholm Yara N-Prognos v 19 Höstvete 2018

Ganska tunt bestånd i tidig stråskjutning. Platsen ser ut att ha en låg kväveleverans då 0-rutorna helt stannat av i kväveupptag. Sort Norin sådd 30 september.

Diagram Borrby höstvete Yara N-prognos v 19 2018

Hyggligt utvecklat bestånd i DC 24, Sen sort torrt och ganska kyligt väder har medfört att kväveupptaget fortfarande är ganska litet. Sort Brons sådd 26 september.

Diagram Mörbylånga höstvete v 19 2018 Yara N-Prognos

Helt OK bestånd i DC 30. Ännu litet kväveupptag. Skulle nog behöva lite regn för att inte utvecklingen skall hämmas av kvävebrist. Sort Reform sådd 16 oktober.

Diagram höstvete Harplinge Yara N-Prognos v 19 2018

Hyggligt bestånd nu i DC 30. Ännu måttlig tillväxt men kommer säkert igång på allvar kommande vecka. Sort Praktik sådd 29 september.

Diagram Grästorp höstvete Yara N-Prognos v 19 2018

Hyggligt bestånd fortfarande i bestockning. I gödslade led har kväveupptaget varit ganska stort medan ogödslat har stannat på en mycket låg nivå. Sort Ellvis.

Diagram Lidköping höstvete Yara N-Prognos v 19 2018

Bra bestånd i tidig stråskjutning DC 31. Kraftig tillväxt på denna lite lättare jord och stort kväveupptag sista veckan. Sort Reform sådd 28 september.

Diagram Vikingstad höstvete Yara N-Prognos v 19 2018

Tunt bestånd i DC 30. Kväveupptaget har nu kommit igång på allvar men det tunna beståndet gör att upptaget ännu är ganska lågt. Sort Norin sådd 28 september.

Diagram Vintrosa höstvete Yara N-Prognos v 19 2018

Bra bestånd i DC 30. Kväveupptaget har nu kommit igång på allvar i gödslade led medan ogödslat än så länge indikerar att markleveransen blir låg. Sort Ellvis sådd 18 september.

Diagram Västerås höstvete Yara N-Prognos v 19 2018

OK bestånd men ännu sent och i bestockning i DC 22. Kväveupptaget har nu kommit igång på allvar men är ännu på en låg nivå. Sort Julius

Diagram Uppsala höstvete Yara N-Prognos v 19 2018

Bra bestånd, sen utveckling, DC 22. Stort kväveupptag senaste veckan. Sort Julius sådd 27 september.