Kväveupptaget ökar!

Kväveupptaget ökar!

Tillväxt och kväveupptag är igång på alla försöksplatser. De regn som kommit under den senaste veckan gör nytta. Men det behövs mer värme, speciellt i Örebro, Uppsala och Västmanland för att tillväxten ska öka. Medeltemperaturerna är relativt låga och det har förekommit nattfrost i vissa områden.

Markens egen mineralisering har inte kommit igång. Det behövs lite högre marktemperaturer för att väcka de mikroorganismer som omvandlar organiskt bundet N till upptagbart nitratkväve. Om vi jämför årets mätningar med de som gjordes vid samma tid förra året, visar årets resultat lägre värden i Skåne, Halland, på Öland och i Västsverige. I Örebro, Västmanland och Uppsala började kväveupptaget relativt sent även förra året. Utvecklingsstadierna är snart ifatt förra årets, just nu varierar de mellan DC 30 och 32.

Diagram Ängelholm v 20 2015

Äntligen börjar höstvetet i Ängelholm att växa. Ca 20 kg kväve togs upp under förra veckan. Totalt innehåller gödslade parceller nu ca 55 kg. Förra årets försök i Ängelholm hade vid samma tid tagit upp hela 100 kg N och var liksom i år i stadium 32. Försöket är jämnt, men ganska glest. Det har varit torrt, så det regn som kommit nu gör säkert nytta för fortsatt tillväxt.

Diagram Smedstorp v 20 2015

Grödan, som fortfarande är i DC 32 fortsätter att utvecklas väl. Ca 20 kg kväve har tagits upp sedan förra veckan i det högst gödslade ledet. Vi börjar se skillnad mellan de olika gödslingsnivåerna. Mycket jämn och fint bestånd.

Diagram Trelleborg v 20 2015

Trelleborg är fortfarande den plats där det hittills tagits upp mest kväve. Grödan är mycket frodig och fin, dock lite ojämn. I gödslade led finns nu nästan 100 kg N. Även här syns skillnader mellan de olika gödslingsleden. Utvecklingsstadium bedöms fortfarande vara 31.

Diagram Teckomatorp v 20 2015

Veckans största ökning av kväveinnehåll står Teckomatorp för, 35 kg N har lagrats in i vetet under 9 dagar. Efter att ha stått stilla ett tag har tillväxten verkligen kommit igång och beståndet är grönt, tätt och fint.

Diagram Harplinge v 20 2015

DC 31. Beståndet är fortfarande glest, men börjar nu bli grönare. Knappt 20 kg N har tagits upp sedan förra mätningen.

Diagram Mörbylånga v 20 2015

Höstvetet i Mörbylånga fortsätter att utvecklas bra. Det är tätt, grönt och fint. Upptaget under veckan har varit över 20 kg. Det syns tydliga skillnader mellan gödslingsnivåerna. Utvecklingsstadium DC 32.

Diagram Lidköping v 20 2015

Grödan utvecklas väl. Ca 15 kg upptag sedan förra mätningen. Vi börjar se skillnader mellan de olika gödslingsnivåerna. DC 31.

Diagram Grästorp v 20 2015

Även här har det skett en tillväxt sedan förra veckan. Grödan har hela säsongen legat lite efter Lidköping i kväveupptag och tillväxttakt. Totalt finns nu ca 60 kg N i grödan som just kommit in i DC 31.

Diagram Mellerud v 20 2015

Vetet är fortfarande i DC 31. Veckans upptag har varit ca 15 kg N.

Diagram Vreta Kloster v 20 2015

Här är beståndet frodigt och vetet utvecklas väl. DC 32. Totalt innehåller grödan över 70 kg N i gödslade led.

Diagram Klockrike V 20 2015

Även i Klockrike utvecklas vetet väl. Det har sträckt på sig, är på väg in i DC 32. Men det totala upptaget är på en lägre nivå än i Vreta Kloster.

Diagram Vintrosa v 20 2015

Grödan är gles och innehåller en del våtarv. Kväveupptaget har äntligen börjat, men är fortfarande på en mycket låg nivå. DC 31. Om vi jämför med förra årets mätningar i Örebro var början på säsongen lika trög som i år. Trots ett sent kväveupptag då, fick vi en mycket hög skörd på över 10 ton.

Diagram Västerås v 20 2015

Diagram Hallstahammar v 20 2015

Dessa båda platser visar liknande utveckling. Tillväxttakten är fortfarande ganska långsam, vilket kan förklaras av kyla och till och med nattfrost under veckan som gått.

Diagram Grillby v 20 2015

Här har nu vetet börjat ta upp kväve. Totalt finns nu ca 50 kg N i grödan.