Vecka 22, 2018

Begränsat kväveupptag i maltkorn på grund av torkan

Värmen gör att utvecklingsstadierna passerar snabbt i vårsäden. Tyvärr ser torkan ut att begränsa kväveupptag och tillväxt även i kombisådda fält på många platser.

Vårkornet som är sått i mitten av april skulle vi definitivt kompletteringsgödsla nu i de flesta fall om utvecklingen varit normal. På grund av torkan och att väderleksprognosen spår fortsatt varmt och torrt finns det på platser med långvarig torka inget skäl att gödsla ytterligare med kväve förrän vattensituationen ändras.

På platser som fått lite mer regn eller där grödan är väletablerad och fortfarande har rimlig vattentillgång kan det vara aktuellt att kompletteringsgödsla fält som fått en låg grundgiva.

De försök där vi mäter kväveupptag har hittills en låg till medelhög markkväveleverans i ogödslat led. Grundgivan är radmyllad i alla försök.

Diagram Lund Yara N-prognos höstvete v 21 2018

Sådd 17 april, stadium 37, dvs flaggbladet börjar komma fram. Dålig tillväxt och kväveupptag på grund av torka. De äldre bladen gulnar. Platsen tappar naturligtvis skördepotential. Markens kväveleverans gör att 100 kg N/ha totalt bedöms räcka till 6 ton skörd.

Diagram Ängelholm Yara N-Prognos v 21 Höstvete 2018

Sådd 23 april, stadie 30. Det havsnära läget har givit en långsammare utveckling vilket säkert är väldigt positivt. Här kan regn, om det kommer, rädda mycket av skördepotentialen. Totalgivan 100 kg N/ha bedöms räcka till ca 6,5 ton.

Diagram Borrby höstvete Yara N-prognos v 21 2018

Sådd 18 april, stadie 37. Grödan ser ut att begränsas mer av torka än av kvävebrist. Ingen åtgärd är aktuell om man inte kan vattna. Markkväveleveransen ser ut att bidra till att man kan skörda ca 7 ton på ca 100 kg N/ha.

Diagram Lidköping höstvete Yara N-Prognos v 21 2018

Sådd 17 april, stadium 32. Även här ser grödan främst ut att begränsas av torka och värme. Markkväveleveransen ser ut att bidra till att man kan skörda ca 6,5 ton på ca 100 kg N/ha.

Diagram Vikingstad höstvete Yara N-Prognos v 21 2018

Sådd 20 april stadium 30. Lite senare utveckling och en plats som ser ut att leverera mycket lite kväve från marken. Här kan det behöva kompletteringsgödslas om vi får regn inom någon vecka. För 6 ton skörd bör det gå åt ca 130 kg N och för 7,5 ton ca 150 kg N totalt.