Vecka 23, 2018

Torrt, varmt och stor variation mellan maltkornsfälten

Fortfarande är det torrt på de flesta håll även om det kommit en del åskskurar senaste veckan. Samtidigt är det stor variation i utveckling mellan maltkornsfälten även inom områden.

De fält som såtts  före ca 22 april, då det på många håll blev regnavbrott, har drivits på av värmen och närmar sig nu axgång.  När man jämför med förra året har det gått åt ca 10-14 dagar mindre att nå samma utvecklingsstadium i år. Exempel på det är våra prognosfält i Skåne och i Västergötland, som nu befinner sig i stadium 39-49. I dessa fält är det vattentillgången snarare än kvävet som begränsar tillväxten och vi har i försöken inte gjort någon kompletteringsgödsling, utöver grundgivan på 100 kg N/ha i kombisådd.

Fält som fortfarande är i god tillväxt och har rimlig vattentillgång kan nu börja få slut på kvävet. Exempel på det är vårt prognosfält i Motala som är i stadium 37 med mycket låg kväveleverans från marken, där kvävet på den lägre gödslingsnivån nu börjar ta slut. I detta försök kompletteringsgödslar vi nu med 39 kg N/ha.

Längre norrut är det vanligt med fält som såtts en bit in i maj, och som fortfarande är i bestockningsstadium. Våra prognosfält i Västerås och Uppsala är fortfarande i stadium 22, och det är för tidigt att besluta om tilläggsgödsling.

Vi avslutar nu mätningarna i de fält som snart går i ax, men fortsätter mäta fälten i Mälardalen nästa vecka.

Diagram Lund Yara N-prognos maltkorn v 23 2018

Sådd 17 april, st 49. Dåligt kväveupptag på alla gödslingsnivåer på grund av torkan. Ingen kompletteringsgödsling aktuell.

Diagram Klagstorp Yara N-Prognos v 23 maltkorn 2018

Sådd 23 april, st 37. Relativt god markkväveleverans, och kväveupptag i alla led sedan förra veckan, men inget tecken på ett kvävet börjar ta slut. Ingen kompletteringsgödsling aktuell.

Diagram Kristianstad maltkornYara N-prognos v 23 2018

Sådd 18 april, st 41. Mycket litet kväveupptag sedan förra veckan i alla led p g a torkan. Ingen kompletteringsgödsling aktuell.

Diagram Lidköping maltkorn Yara N-Prognos v 23 2018

Sådd 17 april, st 39. Mycket litet kväveupptag sedan förra veckan i alla led p g a torkan. Ingen kompletteringsgödsling aktuell.

Diagram Motala maltkorn Yara N-Prognos v 23 2018

Sådd 20 april, st 37. Mycket liten markkväveleverans och bra kväveupptag sedan förra veckan. Tydligt att kvävet nu börjar ta slut på den lägre kvävegödslingsnivån. Vi kompletteringsgödslar här med 39 kg N/ha.

Diagram Yara N-Prognos v 23 maltkorn Uppland 2018

Uppsala

Sådd 14 maj, st 22. Grödan fortfarande i bestockningsstadium, och kväveupptaget är hittills bra. För tidigt att besluta om tilläggsgödsling

Diagram Västerås Yara N-Prognos maltkorn v 23 2018

Västerås

Sådd 8 maj, st 22. Grödan fortfarande i bestockningsstadium, och kväveupptaget är hittills bra. För tidigt att besluta om tilläggsgödsling