Vecka 24, 2015

Utvecklingen går framåt! Sedan förra veckan har grödornas kväveinnehåll ökat med mellan 0 och 25 kg. Utvecklingen har gått relativt fort framåt. I södra Sverige är vetet nu i stadium 43 och längre norrut i DC 39 - 41.

Förra veckan tog vi fram rekommendationer för komplettering på de flesta av försöksplatserna. På de platser vi bedömde att beslutsunderlaget var osäkert valde vi att skjuta upp beslutet till denna veckan. I detta brev har vi lagt in Yara N-Sensors rekommendation för kompletteringsgödsling på platserna Harplinge, Mellerud och Örebro.

Diagram över prognosen i Ängelsholm

Ängelholm

Grödan har nått stadium 41. Kväveupptaget denna vecka har varit begränsat, men skillnaderna mellan de olika gödslingsnivåerna ökar. Markens mineralisering har ännu inte börjat. Totalt finns nu 110 kg N i det högst gödslade ledet.

Diagram över Smedstorp

Smedstorp

Kväveinnehållet i grödan har inte ökat under de senaste veckorna. Men utvecklingsstadiet har gått från 37 till 43. Inte heller i Smedstorp har nollrutan levererat något kväve sedan mätningarna startade.