Vecka 24 2018

Aktuellt läge i vårsådda grödor

Äntligen har vi på många håll fått ett väderomslag till svalare och mer ostadigt väder. I norra Götaland och Svealand har vi också fått lite regn på de flesta ställen, inte mycket men ändå.

I år är det svårare än någonsin att ge generella råd angående kvävegödsling. Spridningen mellan fält i såtid, uppkomst, skorpproblem, vattenhållande förmåga mm gör att grödorna varierar från dåliga till ganska bra och från begynnande stråskjutning till full axgång.

I kornfält som går i ax eller gått i ax nu finns det sällan något ytterligare kvävegödslingsbehov då man inte längre kan påverka skörden så mycket. Undantag kan vara Whiskeymalt som bara fått en lägre grundgiva och som skall upp över 12% protein.

I vårvete och havre går det att påverka skörden i större utsträckning ända fram till ax- eller vippgång. Där är det aktuellt att tilläggsgödsla om beståndet är tillräckligt bra, särskilt i vårvete där proteinhaltkravet är betydelsefullt för odlingsekonomin. För 5 ton vårvete med 13,5% protein går det åt ca 150 kg N.

I sent utvecklade vårsädesfält som bara fått grundgödsling vid sådd finns det alla skäl att följa utveckling och väder, och kompletteringsgödsla utifrån skördeförutsättningarna.

Behöver man kvävegödsla nu är det naturligtvis i första hand Kalksalpeter som gäller för snabb och god effekt.

Här hittar du fler gödslingsråd för vårgrödor