Årets första N-Prognos!

Årets första mätningar av kväveupptag i höstveteförsök visar kraftiga och tidigt utvecklade grödor med stor bladmassa och därmed också ett större kväveupptag än normalt. Läs mer om mätningarna och få praktiska gödslingsråd.

Stort kväveupptag i de tidigast utvecklade höstveteförsöken

Vi har nu gjort den första mätningen av kväveupptag i de tidigast utvecklade kväveförsöken i höstvete.

Den tidiga sådden, långa milda hösten och troligtvis en del restkväve från förra årets svaga grödor har medfört kraftigt utvecklade grödor vilket också syns på ett högt kväveupptag i grödan. Även om vi inte fått full effekt ännu av första gödslingen som gjordes sista veckan i mars innehåller redan grödan fullt normala mängder av kväve för att vara i begynnande stråskjutning.

Huvudgiva innan regn

Eftersom vädret nu är kallt kommer det inte att hända så mycket med utvecklingen den närmaste tiden. Det finns därför ingen anledning att känna stress över att det är fortsatt torrt. Skördepotentialen finns där ändå.

Däremot bör vi räkna med att grödans utveckling tar fart på allvar när det slår om och blir varmare. Det bör därför vara viktigt att huvudgivan av kväve är utkörd innan nästa regn som i dagsläget inte ser ut att komma före 15-20 april. Detta gäller i hela det höstveteodlande området och inte bara längst i syd. I frodiga bestånd hålls huvudgivan lite i underkant av vad man brukar lägga, för att minska risken för liggsäd. Räkna med att komplettera före axgång med en större mängd kväve utifrån årsmån och markkväveleverans.

Tidig utveckling i år

Vi kan jämföra årets utveckling i försöken med 2017 som var ett bra skördeår där begynnande stråskjutning kom i mitten – slutet av april och grödorna då innehöll ungefär 30 kg N, i tidigt gödslade led. Se bilder längst ner på sidan.

Det är ungefär samma kvävemängder som ogödslade led innehåller i de tidigt utvecklade försöken i år.

Det är naturligtvis alldeles för tidigt att uttala sig om det slutliga kvävebehovet i år. Grödans stora kväveupptag under höst och vinter minskar gödslingsbehovet nu men å andra sidan är ju skördepotentialen ännu riktigt bra vilket ökar det totala kvävebehovet.

Om Nollrutorna, i de mätta försöken, inte tar upp mer kväve (vilket de sannolikt gör) skulle gödslingsbehovet för 10-12 ton kvarnvete hamna runt 210-250 kg per ha på försöksplatserna men det får vi återkomma till när vi vet mer om årets förutsättningar.

Spännande fortsättning följer efter nästa mättillfälle om två veckor! Då har vi också fler prognosplatser med.

Tabell.PNG

Försöksfält i Ängelholm

Försök 2019, Ängelholm Foto 2019-04-07. DC 30. Kväveupptag ca 52 kg/ha ovan mark med 0 kg N. Sorten är Praktik.

Försöksfält i Billeberga

Försök 2019, Billeberga. Foto 2019-04-05. DC 30. Kväveupptag ca 40 kg/ha ovan mark med 0 kg N. Sorten är Linus.

Försöksfält i Smedstorp

Försök 2019, Smedstorp. Foto 2019-04-06. DC 23. Kväveupptag ca 31 kg/ha ovan mark med 0 kg N. Sorten är Torp.

Försöksfält i Lidköping

Försök 2019, Lidköping. Foto 2019-04-03. DC 30. Kväveupptag ca 35 kg/ha ovan mark med 0 kg N. Sorten är Norin.

2017

Harrie

Försök 2017, Lilla Harrie. Foto 2017-04-17. DC 30. Kväveupptag 33 kg/ha ovan mark med 40 kg N gödslat tidigt. Sort var Norin och skördenivå vid 200 kg N ca 10 ton/ha

Hammenhög Yara N-Prognos 2017 v 17

Försök 2017, Hammenhög. Foto 2017-04-16. DC 23. Kväveupptag 29 kg/ha ovan mark med 40 kg N gödslat tidigt. Sort var Praktik och skördenivå vid 220 kg N ca 12 ton/ha.