Tillväxten sätter fart!

Veckans mätningar visar att tidigt utvecklade höstveteförsök med täta bestånd redan har ett relativt stort kväveupptag och trots torkan visar effekt av de första gödslingarna. Andra försök är fortfarande i bestockningsstadiet, med ett litet kväveupptag och ännu inte några gödslingseffekter. För de som eventuellt inte lagt hela huvudgivan i höstsäd är det dags nu, innan stråskjutningen.

En varm påskhelg har nu satt fart på vetets tillväxt på allvar igen efter den kyliga inledningen av april. Längst i söder är vi nu i tidig stråskjutning, DC 30-31. Tidiga sorter i Väster- och Östergötland är också redan i stråskjutning, DC 30. Samtidigt är många höstvetefält fortfarande i bestockningsstadiet.

Vi har nu varit ute och mätt alla kväveförsök i höstvete med handburen N-sensor.

Torkan, sedan sista veckan i mars, har medfört att vi på en del platser ännu inte ser några tydliga gödslingseffekter medan andra, exempelvis Ängelholm, visar ett ganska bra kväveupptag av gödslad Axan trots utebliven nederbörd. Jordart och bestånd spelar säkert stor roll för gödslingseffekten när vi saknar nederbörd.

Det är tydligt att de försök som såtts relativt tidigt och eventuellt också haft tillgång till en del restkväve efter förra säsongen har givit frodiga bestånd som innehåller mycket kväve även i ogödslat led. Med tanke på vårens väder har det säkert varit en stor fördel då de inte varit i behov av ytterligare bestockning utan snarare behövt reducera en del skott. Andra försök med normala bestånd som fortfarande är i bestockningsstadiet visar kväveupptag på normallåg nivå, ca 20-25 kg/ha

Inför kommande helg ser det ut att komma efterlängtat regn på många håll. Redan 3-5 mm borde kunna göra underverk och ge god effekt av kväve i form av Axan. Eftersom de flesta vetefält är väl bestockade och i bestockning-tidig stråskjutning bör regnet också vara i tid för att hålla uppe skördepotentialen.

Om någon inte kört ut huvudgivan ännu är det definitivt läge att se till att den är på plats före nästa regn. Detta gäller även om vi ännu inte ser några tydliga gödseleffekter av tidigare givor. Nu är vi så långt fram på säsongen att vi kan förvänta oss att utvecklingen i grödorna kommer att gå snabbt och då bör ca 75 % av förväntat kvävebehov finnas på plats.

Försöksfält i Billeberga

Billberga.jpg

Billeberga, Skåne. Sort Julius i ennodsstadie, DC 31. Även här ett mycket frodigt bestånd med högt kväveupptag i ogödslat led och tydlig gödslingseffekt trots torkan.

Försöksfält i Ängelholm

Angelholm.jpg

Ängelholm, Skåne. Sort Praktik i ennodsstadie, DC 31. Frodigt bestånd med högt kväveupptag i ogödslat led, 51 kg, men också redan nu tydlig  gödslingseffekt både av första givan i slutet av mars och andra i mitten av april trots torka hela perioden. Orsaken är sannolikt god markfukt och väl bestockad gröda med gott rotsystem.

Försöksfält i Smedstorp

Smedstorp.jpg

Smedstorp, Skåne. Begynnande stråskjutning, DC 30. Tämligen frodigt bestånd med ganska högt kväveupptag i ogödslat led. Relativt svag gödslingseffekt så här långt

Färjestaden

Farjestaden.jpg

Färjestaden, Öland. Sort Mariboss i bestockningsstadie. Tämligen frodigt bestånd med lågt kväveupptag i ogödslat led och viss gödslingseffekt så här långt.

Grästorp Yara N-Prognos v 17 2019

Grastorp.jpg

Grästorp, Västergötland. Sort Reform i bestockningsstadie. Mindre frodigt bestånd med lågt kväveupptag i ogödslat och ännu ingen gödslingseffekt.

Försöksfält i Lidköping

Lidkoping.jpg

Lidköping, Västergötland. Sort Norin i ennodsstadie, DC 31. Kraftigt bestånd med högt kväveupptag i ogödslat led. Relativt svag gödslingseffekt så här långt.

Vikbolandet

Vikbolandet.jpg

Vikbolandet, Östergötland. Sort Reform i bestockningsstadie. Mindre frodigt bestånd med lågt kväveupptag i ogödslat led och ännu ingen gödslingseffekt.

Klockrike v 17

Klockrike.jpg

Klockrike, Östergötland. Sort Reform i bestockningsstadie. Mindre frodigt bestånd med lågt kväveupptag i ogödslat och ännu ingen gödslingseffekt.

Västerås v 17 2019

Vasteras.jpg

Västerås, Västmanland. Sort Julius i bestockningsstadie. Relativt välbestockat bestånd med måttligt kväveupptag i ogödslat led och ännu ingen gödslingseffekt.

Uppsala v 17 2019

Uppsala.jpg

Uppsala, Uppland. Sort Norin i bestockningsstadie. Relativt välbestockat med ganska högt kväveupptag i ogödslat och hittills svag gödslingseffekt.