Kväveupptag och kvävebehov i höstsäd v18

Det efterlängtade regn som kommit i delar av landet gör att tillfört kväve blir tillgängligt för grödorna, men ännu syns inte effekterna i kväveprognosens mätningar.

Efter en varm vecka är nu höstvetet längst i syd i DC 31-32 (en- till två-nodsstadiet). Även i Västsverige är tidiga sorter i DC 32. Höstspannmålen är ett par veckor tidigare i utvecklingen än förra året vilket är bra. Tidiga år brukar kunna ge bra skördeförutsättningar. I syd och väst har det kommit en del regn i helgen, men i mycket varierande mängder.  I de fält som fått 5 mm eller mer bör vi nu få tillräcklig kvävetillgång för full tillväxt. Mätningarna av kväveupptag i höstveteförsöken, som visas nedan, gjordes 1-2 dagar efter regnet, så där ser vi ännu inte full effekt.

I höstvete är det ännu för tidigt att avgöra behovet av kompletteringsgödsling. Utvecklingen har inte kommit så långt någonstans att det är någon brådska. Vi måste också se effekten av huvudgivan för att kunna avgöra hur mycket mer kväve som behövs, och det gör vi ännu inte, varken i de fält som nyss fått regn, eller de som förhoppningsvis snart får det. Väderleksprognosen ser just nu lovande ut med svalare och mer ostadigt väder i sikte. Det är alldeles utmärkt om utvecklingen nu lugnar ner sig under stråskjutning och inför axgång så att vi får väl utvecklade ax.

I höstkorn och råg är vi på många platser framme i flaggbladsstadiet och då är det tid att ta beslut om det behövs mer kväve eller ej.

Billeberga kväveförsök v 18 2019

Billeberga.JPG

Sort är Julius i tvånodsstadiet, DC 32. Även här ett mycket frodigt bestånd med högt kväveupptag i ogödslat led, 62 kg N. Tydlig gödslingseffekt trots torkan.

Försöksfält i Ängelholm

Angelholm.JPG

Sorten är Praktik i DC 31-32. Det har hänt väldigt lite sedan förra veckans mätning både i ogödslat och kvävegödslade led, men det är ett frodigt bestånd med högt kväveupptag i ogödslat led, 52 kg.   I gödslat led är vi nu uppe i ca 80 kg N i grödan, ovan jord. Om vi jämför med samma utvecklingsstadium, tidigare år är det en nivå som är fullt tillräcklig för att ge en mycket hög skörd.

Försöksfält i Smedstorp

Smedstorp.jpg

Sorten är Torp, i ennodsstadiet, DC 31. Tämligen frodigt bestånd med ganska högt kväveupptag i ogödslat led. Nu börjar gödslingseffekten bli tydlig.  

Färjestaden

Farjestaden.jpg

Sort Mariboss i begynnande stråskjutning, DC 30. Tämligen frodigt bestånd med rel. lågt kväveupptag i ogödslat. Fortfarande svag gödslingseffekt men tydlig skillnad mot ogödslat.

Grästorp Yara N-Prognos v 18 2019

Grastorp.jpg

Sort Reform, nu i tidig stråskjutning. Mindre frodigt med lågt kväveupptag i ogödslat och fortfarande ingen gödslingseffekt.  

Försöksfält i Lidköping

Lidkoping.jpg

Sort Norin i tvånodsstadiet, DC 32. Kraftigt bestånd med högt kväveupptag i ogödslat. Nu börjar gödslingseffekten bli tydlig.

Vikbolandet

Vikbolandet.jpg

Sort Reform, i tidig stråskjutning. Mindre frodigt med lågt kväveupptag i ogödslat och ännu ingen gödslingseffekt.

Klockrike v 18

Klockrike.jpg

Sort Reform, i tidig stråskjutning. Mindre frodigt med lågt kväveupptag i ogödslat och ännu ingen gödslingseffekt.

Västerås v 18 2019

Brunnby.jpg

Sort Julius, ännu i bestockningsstadiet. Relativt välbestockat med måttligt kväveupptag i ogödslat och fortfarande ingen tydlig gödslingseffekt.

Uppsala v 18 2019

Uppsala.jpg

Sort, Norin nu i tidig stråskjutning, DC 30. Relativt välbestockat med ganska högt kväveupptag i ogödslat. Under senaste veckan har det blivit en tydlig effekt av den tidiga gödslingen.