Vecka 14, 2015

De första mätningarna av kväveupptaget i höstvete är nu gjorda på de sydligaste platserna. Förra veckan mättes fyra av de 15 kvävegödslingsförsök som kommer att ligga till grund för årets Yara N-Prognos. Precis som förra året ser vi en god övervintring av höstvetet, en tidig tillväxtstart och överlag kraftiga bestånd. Resultaten liknar dem från förra årets första mätningar, som gjordes vid samma tidpunkter.

Att vårens kväveupptag har startat så smått syns i diagrammen. Nollrutorna skiljer sig redan något från de gödslade parcellerna. Ännu märks inga större skillnader mellan platserna. 
Med tanke på den tidiga utvecklingen, den goda övervintringen och de kraftiga bestånden har grunden lagts för en god skörd. Nu kan vi bara hoppas på fortsatt goda betingelser. 

Något som dock oroar och bör beaktas i fortsatt gödslingsplanering är eventuella denitrifikationsförluster. Det har i många områden regnat mycket under slutet av mars och marken har varit vattenmättad. Om man redan gödslat med kväve finns risk att stora delar av denna tidiga giva försvunnit genom denitrifikation. Förlusterna kan uppgå till åtskilliga kg N och sker ofta ojämnt över fälten beroende på jordart och topografi. 
Det som krävs för att denna typ av förluster ska uppstå är tillgängligt nitratkväve, lättomsättbart organiskt material samt syrefria förhållanden. 

Nedan redovisas resultaten från de fyra skånska kväveförsöken.

Diagram Ängelholm v 14 2015

Ängelholm

Diagram Smedstorp v 14 2015

Smedstorp

Diagram Trelleborg v 14 2015

Trelleborg

Diagram Teckomatorp v 14 2015

Teckomatorp