Miljömässiga fördelar

Ju mer kväve en gröda kan ta upp, desto mindre finns kvar som kan försvinna till luft och vatten. Eftersom Yara N-Sensor ger varje del av fältet en optimal kvävegiva förbättras kväveupptaget i hela fältet och risken för kväveförluster under grödans tillväxt minskar.