Nyheter från Yara

Megalab - Växtanalys med gödslingsråd

Megalab - Växtanalys med gödslingsråd

Växtanalyser visar grödans totala innehåll av alla viktiga näringsämnen. Utifrån analysen ges ett gödslingsråd med fokus på bladgödsling med makro- och mikronäringsämnen. Växtanalyser är ett effektivt verktyg för att anpassa gödslingen samtidigt som du ökar kunskapen om dina grödor.

Hållbarhet

Yara Hållbarhet

Yara erbjuder lösningar för ett hållbart jordbruk och en god miljö. Vi är ett internationellt företag som aktivt arbetar med globala utmaningar genom "Creating Impact" ("Göra skillnad") som är vårt sätt att ta ansvar och bidra till en hållbar tillväxt.

Om Yara

Karriär

Varför arbeta på Yara?

Varför arbeta på Yara?

Att arbeta för Yara är meningsfullt. Vi anser att socialt ansvar går hand i hand med kommersiella möjligheter. Med hjälp av goda ekonomiska resultat kan vi driva förändringar och grön tillväxt.