Nyheter från Yara

Minska lukter i luften

Evodor AB Sweden

Yaras förvärv av Evodor utökar Yaras ställning i avloppsreningssektorn: "Tillsammans är vi ännu bättre positionerade för att hjälpa kunder över hela världen att nå sina miljömål på ett tillförlitligt och kostnadseffektivt sätt".

Spannmål

Kväve

Kväveeffektivitet är högaktuellt

Få optimal skörd och rätt proteinhalt i både höstvetet och maltkornet i år. Följ grödornas utveckling och använd de hjälpmedel som finns för att optimera skörden.

Filmade föredrag

Kvävekonferens

Lär dig mer om N-gödsling

Skaffa mer kunskap om gödsling till stråsäd genom att lyssna på de intressanta föredragen från vår kvävekonferens i januari 2016.

Vad vi gör

Karriär

Varför arbeta på Yara?

Varför arbeta på Yara?

Att arbeta för Yara är meningsfullt. Vi anser att socialt ansvar går hand i hand med kommersiella möjligheter. Med hjälp av goda ekonomiska resultat kan vi driva förändringar och grön tillväxt.