Nyheter från Yara

Spannmål

Kväve

Kväveeffektivitet är högaktuellt

Få optimal skörd och rätt proteinhalt i både höstvetet och maltkornet i år. Följ grödornas utveckling och använd de hjälpmedel som finns för att optimera skörden.

Filmade föredrag

Kvävekonferens

Lär dig mer om N-gödsling

Skaffa mer kunskap om gödsling till stråsäd genom att lyssna på de intressanta föredragen från vår kvävekonferens i januari 2016.

Vad vi gör

Karriär

Varför arbeta på Yara?

Varför arbeta på Yara?

Att arbeta för Yara är meningsfullt. Vi anser att socialt ansvar går hand i hand med kommersiella möjligheter. Med hjälp av goda ekonomiska resultat kan vi driva förändringar och grön tillväxt.