Nyheter från Yara

Flyttlådor packas

Yaras flyttlådor

Yaras Sverigekontor har flyttat till Malmö

Vi som arbetar på Yaras Sverigekontor i Landskrona har flyttat till Malmö och nya adressen är Östra Varvsgatan, Malmö. Efter moget övervägande och flitigt letande fann vi kontorslokaler som är ändamålsenliga för det arbete som vi utför. Vi arbetar hårt på att vår flytt inte skall påverka er som kunder och affärspartners till Yara.

IMO Beslut 2020

Rösta på införandet av gränser för Svavel-utsläpp

Oslo, 26 October 2016: Yara International ASA välkomnar International Maritime Organization’s (IMO) beslut att implementera den globala svavelgränsen i fartygsbränsle.

Direktivet som blev ratificerat i London träder i kraft från 2020.

Läs mer om varför detta beslut är bra för samhället, miljön och industrin.

Minska lukter i luften

Evodor AB Sweden

Yaras förvärv av Evodor utökar Yaras ställning i avloppsreningssektorn: "Tillsammans är vi ännu bättre positionerade för att hjälpa kunder över hela världen att nå sina miljömål på ett tillförlitligt och kostnadseffektivt sätt".

Spannmål

Kväve

Kväveeffektivitet är högaktuellt

Få optimal skörd och rätt proteinhalt i både höstvetet och maltkornet i år. Följ grödornas utveckling och använd de hjälpmedel som finns för att optimera skörden.

Filmade föredrag

Kvävekonferens

Lär dig mer om N-gödsling

Skaffa mer kunskap om gödsling till stråsäd genom att lyssna på de intressanta föredragen från vår kvävekonferens i januari 2016.

Vad vi gör

Karriär

Varför arbeta på Yara?

Varför arbeta på Yara?

Att arbeta för Yara är meningsfullt. Vi anser att socialt ansvar går hand i hand med kommersiella möjligheter. Med hjälp av goda ekonomiska resultat kan vi driva förändringar och grön tillväxt.