Nyheter från Yara

YaraMila Raps övertygar!

YaraMila Raps

Försöksresultaten visar 6 % högre råfettskörd med YaraMila Raps på hösten jämfört med Sulfan. Används YaraMila Raps både höst och vår ökar råfettskörden med 11 %. Det ger ett ökat skördevärde på 760 respektive 1300 kronor per hektar.

Hållbarhet

Sustainability

Yara erbjuder lösningar för ett hållbart jordbruk och en god miljö. Vi är ett internationellt företag som aktivt arbetar med globala utmaningar genom "Creating Impact" ("Göra skillnad") som är vårt sätt att ta ansvar och bidra till en hållbar tillväxt.

Om Yara

Karriär

Varför arbeta på Yara?

Careers

Att arbeta för Yara är meningsfullt. Vi anser att socialt ansvar går hand i hand med kommersiella möjligheter. Med hjälp av goda ekonomiska resultat kan vi driva förändringar och grön tillväxt.