Nyheter från Yara

Megalab - Växtanalys med gödslingsråd

Potatis

Växtanalyser visar grödans totala innehåll av alla viktiga näringsämnen. Utifrån analysen ges ett gödslingsråd med fokus på bladgödsling med makro- och mikronäringsämnen. Växtanalyser är ett effektivt verktyg för att anpassa gödslingen samtidigt som du ökar kunskapen om dina grödor.

Hållbarhet

Sustainability

Yara erbjuder lösningar för ett hållbart jordbruk och en god miljö. Vi är ett internationellt företag som aktivt arbetar med globala utmaningar genom "Creating Impact" ("Göra skillnad") som är vårt sätt att ta ansvar och bidra till en hållbar tillväxt.

Om Yara

Karriär

Varför arbeta på Yara?

Careers

Att arbeta för Yara är meningsfullt. Vi anser att socialt ansvar går hand i hand med kommersiella möjligheter. Med hjälp av goda ekonomiska resultat kan vi driva förändringar och grön tillväxt.