NOx-reduktion i SNCR- och SCR-system med ammoniaklösning

Ammoniaklösning (eller vattenhaltig ammoniak) produceras genom att ammoniakgas löses upp i vatten. Denna lösning kan användas direkt i SNCR- och SCR-system.

Ammoniaklösning är säkrare att använda än vattenfri ammoniak, eftersom ångtrycket sjunker avsevärt tack vare vattnet. Med korrekt förvaring och hantering kan denna reagenskemikalie användas säkert till kontroll av NOx-utsläpp. Yara har producerat och levererat ammoniak över hela världen i mer än hundra år.

Yara rekommenderar användning av ammoniaklösning för NOx-kontroll där så är möjligt.

Varför ska jag välja ammoniaklösning?

Yaras ammoniaklösning kan vara rätt val för dig av följande skäl

 • Användningen är mer effektiv än urea, med lägre risk än vattenfri ammoniak, och är därför en bra kompromiss
 • Riskerna vid transport, förvaring och hantering av ammoniaklösning är mycket lägre än för vattenfri ammoniak eftersom ammoniak löses upp i vatten minskas ångtrycket, vilket gör att lösningen kan förvaras vid normal temperatur och normalt tryck
 • Jämfört med vattenhaltiga urealösningar är ammoniaklösningar mer effektiva att transportera och förvara NOxCare-ammoniaklösningen på 25% innehåller 9,5% mer kväve än NOxCare-urealösningen på 40%
 • När du behöver en högre NOx-reduktion har ammoniak flera fördelar jämfört med urea

Exempelvis:

 • Mindre sekundära reaktioner som bildar kväveoxider och kolmoNOxid
 • Högre effektivitet än urea i SNCR-system vid höga temperaturer
 • Mindre risk för nedsmutsning och korrosion i utrustningen efter insprutningsplatsen
 • Läckage av urealösning leder till ansamling av ett vitt fällningssalt som gör att utrustningen verkar äldre. Det här undviker du genom att använda ammoniaklösning

Säkra och pålitliga leveranser

Vi transporterar ammoniaklösning till din anläggning runt om i världen via:

 • Tankbil
 • Godståg
 • Lastfartyg

Om du har specifika frågor kring Yaras ammoniaklösning kan du kontakta våra experter på NOx-kontroll.

Telemetri och säker förvaring av den ammoniaklösning som används för NOx-reduktion

Om du vill slippa oroa dig för ditt lager kan Yara installera telemetri för din lagringsenhet. Med Yaras telemetrisystem mäts din lagernivå för reduktionsmedlet via fjärrstyrning i realtid. Yara ansvarar för att hålla lagret av ammoniak på den nivå du själv avgör.

Om du har frågor kring telemetri får du gärna kontakta våra experter på NOx-kontroll.