Lönsamt med bättre koll på markkvävet

Nollrutan ger värdefulla ledtrådar till markens kväveleverans, och Maxrutan kan visa vägen mot kväveoptimum. Följer du Yara N-Prognos™ får du ännu bättre information om årsmånen. Då kan du bedöma förslaget på kompletteringsgiva från atfarm och N-tester BT eller Yara N-Sensor® för dina fält.

Läs mer om hur   Testa atfarm gratis