Utnyttjar jag hela min skördepotential?

Utvecklingen på hösten kräver god tillgång på lättillgänglig N, P och K för bra bestockning, rotutveckling och övervintring. Underskott av mangan, vilket är lätt att missa, minskar också tillväxten och ökar risken för utvintringsskador.

Gödsling behöver inte vara komplicerat.

Läs mer