Utnyttjar jag hela min skördepotential?

Utvecklingen på hösten kräver god tillgång på lättillgänglig N, P och K för bra bestockning, rotutveckling och övervintring. Underskott av mangan, vilket är lätt att missa, minskar också tillväxten och ökar risken för utvintringsskador.

Gödsling behöver inte vara komplicerat.

Läs mer Lyssna till senaste växtpressenpodden