Har du koll på markens kväveleverans?

Det finns inga facit för kväveoptimering. Men en nollruta ger värdefulla ledtrådar till just din marks kväveleverans, och en maxruta kan visa en del av vägen mot fältets kväveoptimum. Och följer du Yara N-Prognos™ får du ännu bättre information om årsmånen. Då kan du bättre bedöma förslaget på kompletteringsgiva från YaraIrix och N-Tester BT, atfarm eller Yara N-Sensor.

Läs mer om hur