Dags att skrota tabellerna?

I det nya webbaserade verktyget ”Bördighetsanpassad P & K beräkning” anger du själv vilka grödor du har i växtföljden.

Du lägger till P-AL- och K-AL klass för ditt fält samt förväntad skörd. Verktyget visar behovet av fosfor och kalium utifrån just din växtföljd, ditt fält och din förväntade skörd. Självklart är det kostnadsfritt att använda verktyget.

Läs mer