Sammansatta gödselmedel med alla näringsämnen i varje granul.

YaraMila är vårt sortiment för NPK-gödselmedel.

Sortimentet är speciellt anpassat för svenska grödor, jordar och klimat och möjliggör en balanserad gödsling som är anpassad till markens näringsleverans och till grödans behov.

Hitta rätt växtnäring för din gård här