Goda utsikter att träffa rätt med kvävet!

Välkommen ut och följ utvecklingen med våra verktyg.

  • Hur är beståndstätheten på dina fält?
  • Hur ser inomfältsvariationen ut?
  • Hur mycket kväve har kommit från marken?
  • Vad tror du om skörden?

Läs mer om hur   Testa atfarm gratis