Bli en stjärna på kvävegödsling

Med hjälp av satellitbilder och Yaras erfarenhet av precisionsodling kan du mycket enkelt optimera din gödsling. I atfarm ser du tillväxten och därmed var i fälten du behöver tillföra kväve. Var smart – ta kontroll över kvävestatusen.

Läs mer om hur   Testa atfarm gratis