Bättre gödslingsbeslut med rätt information

Information och kunskap är grundläggande när det kommer till att välja rätt produkter och använda rätt mängd vid rätt tillfälle på rätt plats! Yara har utvecklat en rad verktyg och tjänster som tillsammans med din kompetens hjälper dig att fatta rätt beslut när det gäller gödsling. Yaras verktyg och tjänster gör att växtnäringen används mer effektivt och att skörden och kvalitén maximeras samtidigt som du får koll på dina kostnader och undviker övergödning, vilket i sin tur gynnar vår miljö.