Tips om Noll- och Maxrutor

En Nollruta är ett bra sätt att få en uppfattning om hur mycket kväve (inklusive restkväve) som vi får från marken. I Maxrutan lägger du extra kväve, ca 50 kg N/ha, i huvudgivan. Färgskillnaden mellan Maxrutan och fältet visar om fältet börjar lida av kvävebrist. Så här gör du:

Nollruta

Nollruta är en ruta som visar hur mycket kväve marken levererar från olika förfrukter och organiska gödselmedel som spridits vid tidigare gödslingar i växtföljden. Kväveleveransen från marken har stor påverkan på vad som är rätt kvävegiva till ditt fält. Därför bör det finnas Nollrutor på fälten för att hjälpa dig som lantbrukare att lära dig om variationen på dina fält. På så sätt kan du enkelt med hjälp av din syn jämföra bestånden mellan en normal gödslad plats i de olika fälten och en Nollruta.

Skapa en Nollruta

Du skapar enklast en Nollruta med hjälp av en vanlig presenning på minst 3x4 m som du lägger ut på samma plats varje gång du gödslar. När du har gödslat hela fältet rullar du ihop presenningen till nästa gång du ska gödsla. Glöm inte att märka upp din Nollruta tydligt genom att sätta ut till pinnar i varje hörn. På så sätt hittar du din Nollruta nästa gång du ska lägga ut presenningen och gödsla.

 

Nollruta med Yara N-Sensor®

Om du har en Yara N-Sensor följer du instruktionerna i filen här:

Nollruta med Yara N-Sensor

Maxruta

En Maxruta är en 3x3 meter stor ruta på ditt fält som du gödslar lite extra i. I Maxrutan gödslar du mer kväve än resten i av fältet och på så sätt får du en bra indikator inför kommande gödslingar.

Studera ditt fält under säsongen. Blir hela fältet ljust i färgen och det inte syns någon skillnad mellan fält och Maxruta betyder det att det är något annat än kväve som fattas i fältet. När Maxrutan börjar synas tydligt - då vet du att det är behov av kväve till fältet.

Skapa en Maxruta

Lägg en Maxruta på en lite sämre del av fältet. Väljer du en för bra plats på fältet kommer du inte att se tydliga skillnader mellan fält och Maxruta, det vill säga, din Maxruta kommer inte att synas.

Du lägger ut Maxrutan med måtten 3x3 meter i samband med huvudgivan och gödslar cirka 50 kg N/ha extra i rutan. Vi på Yara har tagit fram en Maxruteburk som hjälper dig att lägga rätt mängd - fråga gärna efter den.

Har du ingen Maxruteburk gör du i ordning några påsar med extra gödning. Dessa påsar är gödsel till din Maxruta. 

För 50kg N/ha behöver du ha
0,17 kg = 1,7 dl Axan, eller
0,29 kg = 2,6 dl Kalksalpeter.

Maxruta1.png

Mät din Nollruta själv med N-Tester BT

Boka en rådgivare för mätning av Nollrutorna:

Hushållningssällskapet

HIR Skåne

VäxtRåd

Beställ din Nollruteduk här

Nollruteduk i fält med flaggmarkering

Praktisk och lätt duk som passar perfekt till Nollrutor. För användning till Yara N-Sensor rekommenderar vi två dukar. 
Levereras med påse för förvaring. 
Mått: 3*4 meter 

Till Webshop

NYHET! Nollruta i mobilen

Kalkylator för kvävekomplettering i höstvete

Nu kan du mäta kväveupptaget i dina egna Nollrutor. Kombinationen marktäckning och N-Testervärdet från Nollrutan ger dig en god bild av kväveupptaget och ligger till grund för beräkningen.

Till beräkningen