Hanteringsråd - en del av Yara 4-punktsgaranti

Yara 4-punktsgaranti

Yara arbetar kontinuerligt med att ta fram råd för säker lagring och hantering av mineralgödsel på svenska gårdar. Det är vi ensamma om i landet. Hanteringsråden ingår i Yara 4-punktsgaranti under punkten Säkerhet.

Läs mer om garantin här

Hantering och Lagring

För din säkerhet och för att bibehålla produktens kvalitet är det viktigt att du lagrar och hanterar dina storsäckar på rätt sätt.

I filmen här till höger visar vi hur.

Hantering och säkerhet

Säkerhet är att tänka ett steg längre, innan det går fel. Hos Yara står säkerhet alltid högst på agendan. Vi hoppas att även du prioriterar den i alla lägen och ser denna information som ett värdefullt hjälpmedel. Mineralgödsel kan användas i brottslig verksamhet, terrordåd och den kan vara stöldbegärlig. Med vakenhet och enkla åtgärder kan vi försvåra stöld. Att inte gå under hängande last är en självklarhet, men när det är vårbruk kan det vara lätt att ha för brått. Minimera också brandrisken. På många gårdar konkurrerar mineralgödsel, halm och hö om lagringsutrymmena, men tänk på att inget brännbart får finnas nära gödseln. Förutom säkerhet, står också gödslingens lönsamhet högt på vår agenda. En likartad och god fysikalisk kvalitet är viktig för odlingsekonomin. Därför är vi noga med att produkterna ska vara enkla att sprida och ge ett jämnt och bra resultat. Men vi kan bara göra en del av jobbet. När produkten lämnar våra lager blir ansvaret att bevara kvaliteten ditt.

Broschyr från Myndigheten för säkerhet och beredskap