YaraLiva produktfamilj

Kalciumnitratgödselmedel garanterar högkvalitativa grödor

YaraLiva produkterna är en kalciumnitratbaserade gödselmedel som kombinerar snabbverkande nitratkväve med växtstärkande kalcium och bor. Framtagna för högkvalitativa grödor för förbättrad kvalitet och skörd. I vårt svenska sortiment ingår Kalksalpeter och Nitrabor.