YaraLiva produktfamilj

Kalciumnitratgödselmedel garanterar högkvalitativa grödor

YaraLiva produkterna är en rad kalciumnitratbaserade gödselmedel som kombinerar snabbverkande nitratkväve med växtstärkande kalcium och bor. Framtagna för högkvalitativa grödor för förbättrad kvalitet och skörd. I vårt svenska sortiment ingår Kalksalpeter och Nitrabor.