Hållbarhet

Nyfiken på vår klimatdeklaration?


Traktor med Yara N-Sensor i fält

Intyg för klimatcertifiering av mat

Intyg för klimatcertifiering av mat

Våra produkter uppfyller Svenskt Sigills regler för "Klimatcertifiering av mat". Ladda ner intyget här.

Intyg angående kadmiumhalt i Yara Superfosfat P20 och Yara PK 11-21. Ladda ner intyget här.

Markkartering provtagning av jord

Certifikat utfärdat av DNV GL

Verification Statement från DNV GL AS. Ladda ner intyget här.