Nyfiken på vår klimatdeklaration?


Traktor med Yara N-Sensor i fält

Intyg för klimatcertifiering av mat

Intyg för klimatcertifiering av mat

Våra produkter uppfyller Svenskt Sigills regler för "Klimatcertifiering av mat".

Ladda ner intyget här

Markkartering provtagning av jord

Certifikat utfärdat av DNV GL

Verification Statement från DNV GL AS.

Ladda ner intyget här