Nyfiken på vår klimatdeklaration?


Intyg för klimatcertifiering av mat

Traktor med Yara N-Sensor i fält

Intyg för klimatcertifiering av mat

Våra produkter uppfyller Svenskt Sigills regler för "Klimatcertifiering av mat".

Ladda ner intyget här