Växtpressen Podcast

Många bestånd är mycket tätare än normalt vilket kan skapa problem med liggsäd. Hur ska man tänka kring förstagivan? Ingemar Gruvaeus och Magnus Jeppsson diskuterar begreppen samt ger lite tips. 2019-03-15

Välj din gröda:

Val av växtnäring påverkar i väsentlig grad avkastningen, kvaliteten och hälsan hos dina grödor. Hitta rätt information för rätt val av växtnäring. Börja med att välja din gröda här.