Välj din gröda här:

Val av växtnäring påverkar i väsentlig grad avkastningen, kvaliteten och hälsan hos dina grödor. Hitta rätt information för rätt val av växtnäring. Börja med att välja din gröda här.

Bild på omslaget av Gödselingsråd

Gödslingsråd

Målsättningen med våra gödslingsråd är att ge underlag för bästa odlingsekonomi på såväl kort som lång sikt. Eftersom priser på avsalugrödor och gödselmedel är av betydelse för lönsamheten varierar också våra rekommendationer mellan åren. 

Ladda ner Gödslingsråd som PDF