Räkna på P & K behovet till dina grödor


Målsättningen för en ekonomiskt optimal fosforgödsling beror på vilka grödor man har i växtföljden. Utan fosforkrävande grödor bör man sikta på mitten av klass III, dvs P-AL tal 6. I de fall man odlar t.ex. sockerbetor eller potatis som kräver en högre status för fosfor i marken är det ekonomisk motiverat att sikta på P-AL tal 10. För att få ut mesta möjliga av alla grödor och också få en praktisk gödslingsstrategi behöver även övriga grödor gödslas mer med fosfor vid samma fosfortal i marken i en sockerbets- eller potatisväxtföljd.

Yaras verktyg "Bördighetsanpassad P- och K-gödsling" anpassar fosforrekommendationen efter fosforstatus i marken, skördenivå och vilka grödor som finns i växtföljden. För att göra gödslingsplaneringen så smidig som möjligt får man också ut en rekommendation för kaliumgödsling.

     Gör din beräkning här     

För instruktioner, se filmen:

För generella kvävegödslingsrekommendationer, klicka på respektive gröda nedan. 

Välj den gröda du vill läsa mer om:

Val av växtnäring påverkar i väsentlig grad avkastningen, kvaliteten och hälsan hos dina grödor.

Höstvete
Höstvete