Räkna på P & K behovet till dina grödor


Målsättningen för en ekonomiskt optimal fosforgödsling beror på vilka grödor man har i växtföljden. Utan fosforkrävande grödor bör man sikta på mitten av klass III, dvs P-Al tal 6. I de fall man odlar t.ex. sockerbetor eller potatis som kräver en högre status för fosfor i marken är det ekonomisk motiverat att sikta på P-AL tal 10. För att få ut mesta möjliga av alla grödor och också få en praktisk gödslingsstrategi behöver även övriga grödor gödslas mer med fosfor vid samma fosfortal i marken i en sockerbets- eller potatisväxtföljd.

Yaras verktyg "Bördighetsanpassad P- och K-gödsling" anpassar fosforrekommendationen efter fosforstatus i marken, skördenivå och vilka grödor som finns i växtföljden. För att göra gödslingsplaneringen så smidig som möjligt får man också ut en rekommendation för kaliumgödsling.

     Gör din beräkning här     

För generella kvävegödslingsrekommendationer, klicka på respektive gröda nedan. 

Välj den gröda du vill läsa mer om:

Val av växtnäring påverkar i väsentlig grad avkastningen, kvaliteten och hälsan hos dina grödor.

Kornfält som fått bra växtnäring
Kornfält som fått bra växtnäring

Håll dig uppdaterad!

Vill du få Yara N-Prognos, Växtpressen, senstae nytt om växtnäring och andra värdefulla uppdateringar?

Anmäl dig här!