En kvinna och en man studerar majsskörden

En värdefull gröda inom djurhållning

Majsen är ett bra grovfoder och en värdefull gröda inom djurhållning. Arealen har ökat successivt i landet och ensilagemajs ingår ofta som komplement i foderstaten för att förbättra fodervärdena.

Gödslingsråd för fodermajs

Se om din fodermajs har bristsymtom

Identifiera om din fodermajs lider av näringsbrist och ta reda på hur du kan åtgärda det. Välj ett näringsämne nedan för att lära mer om symtomen vid brister och vilken effekt det har på tillväxt och utveckling.

Läs mer om gödsling och växtnäringsämnen

Bättre gödslingsbeslut med rätt information

Yara har utvecklat olika tjänster och verktyg för att hjälp dig till rätt beslut när det gäller gödsling, för att maximera din skörd och din ekonomi. Här är några av verktygen för spannmål!