En värdefull gröda inom djurhållning

En kvinna och en man studerar majsskörden

Majsen är ett bra grovfoder och en värdefull gröda inom djurhållning. Arealen har ökat successivt i landet och ensilagemajs ingår ofta som komplement i foderstaten för att förbättra fodervärdena.

Gödslingsråd för fodermajs

Bättre gödslingsbeslut med rätt information

Yara har utvecklat olika tjänster och verktyg för att hjälp dig till rätt beslut när det gäller gödsling, för att maximera din skörd och din ekonomi. Här är några av verktygen för spannmål!