Fosforbrist förvärras av

  • Sur eller väldigt basisk (kalkrik) jord
  • Låg halt av organiskt material
  • Kalla eller blöta förhållanden
  • Grödor med dåligt utvecklade rotsystem

Fosfor är viktigt för

  • Bättre utveckling av grödan
  • Bra plantutveckling tidigt på säsongen
  • En jämnare mognad minskar förluster vid skörd
  • Ökar skörden
  • Tidigarelägger skörd