Yaras växtnäring har utvecklats i åratal för att tillgodose behoven hos svenska fält, skogar och växthusodlingar.

Säckar med växtnäring

Här hittar du våra kompletterande produkter för jordbruk, frilands- och växthusodling samt våra specialsortiment för växthuskulturer , PK gödsel, skog (Skog-CAN)